Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Den nya Idrottshögskolan vid Umeå universitet ska bli Skandinaviens främsta – Utbildning, forskning och högkvalitativ prestationsmiljö samordnas

Idrottsrelaterad utbildning och forskning stärks ytterligare vid Umeå universitet. Samtliga fakulteter som bedriver idrottsutbildning och all idrottsrelaterad forskning samordnas nu inom den nya Idrottshögskolan, som också omfattar en forskarskola med bred idrottsvetenskaplig inriktning. Tack vare riktade insatser från universitetsledningen finns det nu betydligt mer utrymme och stöd för interdisciplinär forskning. Slutligen kopplas all idrottsrelaterad utbildning och forskning samt prestationsmiljön för elitidrottare till ett välutrustat idrottslaboratorium.

Idrottshögskolan utgör nästa steg i utvecklingen för hela Umeå universitet. Det har under en längre tid funnits Samhällsvetarhus och Beteendevetarhus, ett Idrottsvetarhus är därför ingen utopi på lite längre sikt. Den nya Idrottshögskolan med tillhörande forskarskola och idrottslaboratorium blir en mötesplats och en resurs för alla som är intresserade av idrottsrelaterad utbildning och forskning.

Markerar universitets starka idrottsambition
Den nya Idrottshögskolan markerar Umeå universitets strävan efter att bygga upp Skandinaviens bästa idrottsrelaterade utbildnings- och forskningsmiljö. Universitetet har under en längre tid anpassat akademiska studier på alla nivåer för elitidrottare. Nu stärker Umeå universitet sin idrottsprofil med mer resurser avsatta för både utbildning och forskning med någon form av koppling till idrott. Samtidigt stärks prestationsmiljön för elitidrottare med mer resurser för optimal träning under kompetent tränarstöd.
Med Idrottshögskolan blir Umeå universitet en ännu starkare kandidat i konkurrensen om att utses till Riksidrottsuniversitet av Riksidrottsförbundet. Rent formellt är Idrottshögskolan en centrumbildning under Samhällsvetenskapliga fakulteten, men fungerar som en samordnande plattform för samtliga fakulteter som bedriver idrottsrelaterad utbildning och forskning. Inriktningarna idrottsmedicin, idrottspsykologi och idrottspedagogik har funnits länge, här finns också specialinriktningar som exempelvis idrottshistoria och idrottsjuridik. Det nya är att allt samordnas.
Idrottslaboratoriet tillhör Enheten för idrottsmedicin vid Umeå universitet, men är öppet för alla som har anknytning till idrottsrelaterad utbildning, forskning eller som utövar elitidrott vid sidan av studier vid Umeå universitet.

Mer resurser för interdisciplinär forskning
Umeå universitet satsar nästan 26 miljoner kronor på idrottsrelaterad forskning, utöver ordinarie budget och externa medel. Det är en betydande insats som möjliggör interdisciplinär forskning och samverkan över institutions- och fakultetsgränser.
Alla studenter och forskare som har en idrottsrelaterad inriktning kommer att vara knutna till den nya forskarskolan vid Idrottshögskolan. Antalet doktorander vid forskarskolan kommer uppskattningsvis att vara omkring 15 – 20 under 2013.

Ökat intresse från idrottsrörelsen
Det råder ingen tvekan om att den nya Idrottshögskolan väcker ökat intresse. Såväl studenter och forskare som idrottsrörelsen ser ökade utvecklingsmöjligheter med en tydligt forskningsinriktad miljö.
– Vår forskning kommer idrotten till gagn på flera sätt, bland annat genom de samarbeten vi har med specialidrottsförbund. I dagsläget har vi formella avtal med Svenska Skidförbundet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Friidrottsförbundet och Svenska Innebandyförbundet. Samtliga är involverade i forskningsaktiviteter och visar ett starkt intresse för vår forskning här i Umeå, säger Peter Hassmén, professor i idrottspsykologi vid Umeå universitet.