Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Den nya tidens sätt att arbeta med IT som ger mer värde

Med en molnbaserad IT-infrastruktur kan många utmaningar som associeras med traditionell IT lösas. De molnbaserade systemen är säkra, uppdaterade och ger tillgång till funktioner som tidigare var för dyra eller komplexa att ha lokalt. Utöver utökad funktionalitet, flexibilitet och säkerhet skapar molnet även bättre tillgänglighet och mobilitet.

På flera sätt är IT-lösningar i molnet den nya tidens sätt att arbeta mer effektivt, mer tillgängligt och med bättre samverkansmöjligheter tack vare nya funktioner som utvecklas kontinuerligt. Med traditionell IT har en ny typ av utmaningar vuxit fram, där användarna själva hittar lösningar utanför den interna IT-miljön genom så kallad skugg-IT. Detta innebär att företaget tappar kontrollen över information och data, vilket kan innebära säkerhetsrisker för verksamheten.
Den nya tidens mer integrerade molnbaserade lösningar gör det möjligt att förebygga ineffektiva arbetssätt. TriaTech IT i Borlänge har utvecklat sitt erbjudande genom att bidra med mer kunskap om möjligheterna med molntjänster för att därmed kunna utveckla företagen och dess användare.

IT som ger mer värde
Visionen IT som ger mer värde genomsyrar allt som TriaTech IT företar sig.
TriaTech är i grunden en traditionell IT-leverantör av produkter och tjänster, men genom deras nyfikenhet tog de sig tidigt an molnbaserade tjänster såsom Azure och Office 365 i kombination med lokal IT-infrastruktur.
– Vi nöjer oss inte enbart med leveransen av IT-systemen, det är snarare då det börjar. Vi bygger långsiktiga samarbeten med våra kunder där vi hjälper dem att bättre ta vara på sin investering, menar Mika Toivanen, vd och delägare på TriaTech IT.
Kunskapsutbyte är en viktig del av leveransen. Därför håller TriaTech ofta kundutbildningar, seminarier och frukostmöten där man delar med sig av kunskap som kan maximera nyttan av IT-satsningen. TriaTech samarbetar även med andra IT-leverantörer som exempelvis Precio Fishbone i en gemensam leverans av molnbaserade system.
– Lösningen skall vara anpassad efter kundens behov och samtidigt ska kunden kunna utvecklas med sin investering. Det är det vi menar med att leverera mer värde, där vi leker med orden och avser skapa mervärden med våra IT-lösningar, fortsätter Mika.

Alltid steget före
TriaTech har vuxit mycket under de senaste åren och med Borlänge som utgångspunkt är tillväxtambitionen fortsatt hög. Borlänge har flest IT-konsulter per capita i Sverige och är därför en riktigt bra kommun att börja på om man vill rekrytera ny kompetens.
– De som arbetar hos oss ska dela vår vision om att skapa mer värde genom större verksamhets- och användarnytta. Vi behöver både seniora och juniora konsulter och ser Högskolan Dalarna och Folkuniversitetet som viktiga samarbetspartners i framtida rekryteringar. Vi söker framtida medarbetare som kan skapa IT som ger mer värde genom att utveckla tjänster för morgondagens användare och företag, säger Roger Hübbert, IT-konsult och delägare på TriaTech IT.
TriaTech var officiell lanseringspartner för Office 365 för över fem år sedan och har sedan dess hjälpt tusentals användare att hamna i molnet. Nu är produkten vedertagen och används flitigt på arbetsplatser, skolor och i våra hem. Att ligga steget före har alltid varit TriaTechs stora styrka, och det tänker man fortsätta med. Företaget har fått många prestigefyllda utmärkelser under åren och har bland annat varit nominerade till ”Årets molnpartner” av Microsoft.