Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Destination Östersund tydliggör lokala värden

Östersund är en stor stad i litet format. Jämtlands enda stad ligger mitt i en expansiv fjällregion som förknippas med starka varumärken som Åre, Vemdalen, Funäsdalen, Bydalen och Storlien. Nu satsar Destination Östersund AB ännu mer på att tydliggöra lokala värden och stärka Östersund som boende- och besöksort.

Företaget Destination Östersund ska verka för en fortsatt utveckling av de värden som ryms inom destinationen Östersund, avseende både staden och den närmaste omgivningen. Bolaget ägs i dagsläget av ett 50-tal företag verksamma i Östersund med omnejd. Det finns en stark ambition för att öka antalet ägarföretag till minst det dubbla inom några år. Målet är ett mycket brett ägande som gör att företaget definieras som näringslivets plattform för samverkan med Östersunds kommun.

Behöver näringslivets stöd
En utvecklad besöksnäring ger ringar på vattnet i form av tillväxt vilket på sikt kommer att gynna hela näringslivet. För att lyckas är Destination Östersund beroende av både ekonomiska resurser och support genom bred förankring i form av ägande och partnerskap hos Östersunds företag.
– Det är framförallt fyra saker som vi fokuserar på inom destinationsbolaget. Samtliga är områden som stärker Östersund både som boende- och besöksort. De områden som vi identifierat som allra viktigast för framtida utveckling är Möten och konferenser, Evenemang, Stadskärnan och handeln samt Besöksanledningar. Arbetet ska leda till att vi uppfyller visionen för Östersund 2020, där besöksnäringen utgör en huvudnäring. För att kunna realisera den visionen behöver vi näringslivets stöd, säger Anna Wersén, VD på Destination Östersund.

Allt börjar hemma
Östersund är en levande evenemangsstad året om. Locals Only är ett evenemang för, precis som namnet antyder, lokalbefolkningen i Östersund. Evenemanget är en del av Destination Östersunds arbete för att göra staden ännu mer attraktiv för invånarna men även för besökare.
– Evenemanget kräver en hel del personligt engagemang där många väljer att lägga stora delar av sin egen tid på att göra Locals Only till ett riktigt bra arrangemang. Syftet med Locals Only är att befästa visionen där vi själva är de bästa ambassadörerna för Östersund. Vi har de lokala företagen med oss, det känns oerhört bra. Vi är övertygade om att all utveckling börjar hemma, och det vill vi kommunicera med hjälp av Locals Only, berättar Anna Wersén.
Under evenemanget koras en Local Hero som har vunnit spelet ”Spela turist” under Locals Only-helgen samt en Mini Local Hero på upp till tio år som får bjuda sin klass till någon av stadens olika attraktioner under en dag. Anna Wersén avslutar här med:
– Tillsammans skapar vi en stad där alla får plats, där vi kan växa och göra verklighet av våra idéer. Och när vi själva trivs och känner stolthet över vår stad, blir det lätt också att välkomna andra hit. Det är precis det vi försöker manifestera genom Locals Only.