Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Det ångar upp för Actemium i historisk industriinvestering

En av Sveriges största industriinvesteringar någonsin är ett mycket attraktivt referensobjekt. El – och instrument installationsföretaget Actemium har varit involverat med flera affärsenheter mer eller mindre sedan starten av förvandlingsprocessen kring SCA Östrands massafabrik i Timrå.

Ett nytt kokeri och en ny fiberlinje är i korta drag det som levereras från Actemium. Det omfattar i sin tur många olika processer med delleveranser som pågått under en längre tid. Hela projektet är från beställaren SCA:s sida en mångårig investering på sammantaget över åtta miljarder kronor.
– Det är nu det börjar ånga upp för vår del, konstaterar Robert Persson, affärsenhetschef tillsammans med Lars Roswall ansvariga för Actemium Instrumentation, med huvudkontor i Stora Höga strax utanför Göteborg.
För Actemium är arbetet är nu nästan färdigställt, bara en sista finjustering återstår innan den nya anläggningen ska tas i drift i juni.

Allt under driftsättning
Det finns inte en dag att förlora inom svensk massaindustri, som styrs av en internationell marknad och prissättning. Därför har verksamheten tuffat på under nästan hela byggtiden.
Under det korta stillestånd som råder just nu ska flera affärsenheter under Actemium samsas i den slutgiltiga driftsättningen av en anläggning som bland annat omfattar ett nytt renseri för där veden barkas och huggs till flis, en ny indunstning, ny torkanläggning med två nya balningslinjer, ett uppgraderat och utbyggt vattenreningsverk, ett nytt stort blekeri och inte minst en ny fiberlinje som är den största i sitt slag i världen.
– Ungefär 45 medarbetare från olika affärsområden inom Actemium rör sig på Östrands område just nu, upplyser Robert Persson, som själv åker upp från Stora Höga till Timrå för att övervaka processen med jämna mellanrum.

Gillar svåra uppgifter
Actemium har funnits på plats i Timrå sedan i november 2017.
– Som ett av de sista leden i kedjan har vi på Actemium utfört våra egenkontroller inför driftsättning där alla olika delar ska samspela, naturligtvis även det som levererats av andra aktörer, förklarar Robert Persson.
Det är en klurig uppgift, precis som många andra projekt som Actemium tar sig an. Företaget har nämligen gjort sig ett namn av att vara en problemlösare med ett speciellt öga för de riktigt komplexa uppdragen.

Allt under Actemium
Att samarbeta ännu mer internt är en del av en ny strategi inom företaget. I samband med ett kundevent i april sjösattes konceptet, och man förmedlade då att alla enheter numera samlas under det gemensamma varumärket Actemium, som i sin tur är en del av globala VINCI Energies.
–Det är en stor styrka för oss att vi kan samla all kompetens under samma tak. Vi kan bistå i mycket stora projekt genom att vi samverkar över gränserna mellan olika enheter. Jag tror inte att det finns så många andra leverantörer på marknaden som har en lika bred kompetens som vi, och som samtidigt är världsledande inom flera långt specialiserade nischer, säger Robert Persson avslutningsvis.