Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

”Det är vår bank”

Åse Viste Sparbank har sedan starten 1876 varit bygdens bank för invånarna i Grästorps och delar av Lidköpings, Varas och Essungas kommuner. På bankens enda kontor i Grästorp jobbar 22 anställda.

Den första sparbanken bildades 1820 och idag finns drygt 60 sparbanker runt omkring i Sverige på små och medelstora orter.
Med devisen ”Det är vår bank” vill Åse Viste Sparbank framhäva att den tillhör alla som bor, arbetar och har hjärtat i bygden.
– Vi är en självständig bank och fattar alla beslut lokalt. De vinster som banken drar in gör nytta i vår bygd via vår sparbanksstiftelse. Det kan exempelvis vara bidrag till en lekpark, en studieresa eller något som främjar vårt samhälle, föreningsliv och kultur, berättar Melker Ström, vd på Åse Viste Sparbank.
Verksamhetsområdet består till större delen av jordbruksbygd, men bankens företags- och privatkunder är verksamma i alla branscher.
Banken har en affärsvolym på drygt fyra miljarder kronor och en unik marknadsandel inom verksamhetsområdet.

Närhet till kunden
Trots bankens relativa litenhet är Åse Viste Sparbank en fullsortimentsbank med stor tillgänglighet och med kunden i centrum.
– Vi lever nära våra kunder och har goda relationer med dem, därmed kan vi ge rätt erbjudanden, säger Melker Ström.
Banken har all modern teknik för utförande av banktjänster, men naturligtvis erbjuds också väl utbyggd personlig service för den som önskar. Banken har kvalificerade rådgivare för finansiella, försäkringstekniska och juridiska tjänster.
Sedan våren finns en ny tjänst för alla företagare – Mobilbanken Företag. Swedbank och Sparbankerna är därmed först på den svenska marknaden med en tjänst som ger även företagare möjlighet att sköta en stor del av sina vardagliga bankärenden via mobilen.

Värdegrunder
Verksamheten hos Åse Viste Sparbank genomsyras av värdegrunderna: Omtänksamhet, Engagemang och Flexibilitet.
– Vi tänker framåt och ska vara tillgängliga för både befintliga och nya kunder. De ska förvänta sig minst samma kvalitet på tjänsteprodukter som en fullservicebank har, säger Melker Ström.
När detta skrivs, i mitten av oktober, pågår Ljusfestivalen i Grästorp, där Åse Viste Sparbank är en av deltagarna.
– Kommunen vill visa Grästorp från sin bästa sida med utställningar, aktiviteter och uppträdanden under en vecka i oktober.
Melker Ström betonar att samhällsengagemang är en mycket viktig del hos såväl företag som banker.
– Det räcker inte med att bara leva upp till alla lagar och föreskrifter utan dagens kunder kräver också att vi har ett samhällsengagemang. Och det har Åse Viste Sparbank, menar han.
Melker Ström har innehaft vd-posten på Åse Viste Sparbank sedan augusti 2013 och dessförinnan var han regionkreditchef på Nordea. Han har också jobbat på Sparbanken Lidköping och Sparbanken Skaraborg.