Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Det bästa ur två världar möts på JN-gymnasiet

John Norlandergymnasiet, eller JN-gymnasiet i Kumla är den kommunala skolan som satsar på lärlingsutbildning. Genom att i ett tidigt skede koppla elevens individuella behov till näringslivets behov ökar chansen att eleven får arbete efter examen samt att företaget får rätt kompetens. Tack vare att JN-gymnasiet är en mindre skola har man också goda möjligheter att uppmärksamma och individuellt stötta varje elev, oavsett var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling.

De flesta gymnasieskolor vill nog framhäva att de arbetar med en kundorienterad kultur, där kunden i skolans värld utgör eleverna och i nästa steg samhället som tar emot eleverna efter gymnasietiden. På JN-gymnasiet vill man förena det bästa ur två världar genom att i ett tidigt skede fokusera på individuella behov och koppla dem till näringslivets behov. Lärlingsutbildningar är kanske ett av de mest tydliga exemplen på hur det görs i praktiken.

Positiv trend
JN-gymnasiet utbildar uteslutande inom branscher med stort behov av arbetskraft. De flesta elever på JN-gymnasiet går någon form av lärlingsutbildning som kopplas till ett nationellt yrkesprogram. Samma gäller för vuxenutbildningen med skillnaden att yrkesvuxutbildningar är kortare än de treåriga gymnasieprogrammen.
Lars Nilsagård, rektor på JN-gymnasiet samt vuxenutbildningen i Kumla kommun, är nöjd med de senaste årens utveckling där man ser att många elever går ut gymnasieskolan med godkända betyg. Det ska ställas mot bakgrunden att JN-gymnasiet ofta får elever som ännu inte har behörighet till något program men som vill läsa upp det och därefter fortsätta på någon av lärlingsutbildningarna.
– Vi ser att flera av våra elever blir anställda efter utbildningen och det ger givetvis en morot för att fortsätta förädla och förbättra. Vi ökar inom flera program och det indikerar att man uppskattar det vi gör, säger Lars Nilsagård.
De senaste årens positiva trend fortsätter och med den ökar också söktrycket. Eleverna är skolans ambassadörer och många nya elever söker sig till JN-gymnasiet för att man känner någon som har positiva upplevelser härifrån.

Sätter kvalitetsstämpel på lärlingsutbildningen
Som mindre skola kan JN-gymnasiet snabbt ställa om efter arbetsmarknadens behov. I skrivande stund arbetar man med att uppdatera och förbättra lärlingsutbildningen genom ännu tätare kontakter med företag i regionen.
– Företagen ska veta att våra elever håller måttet och att skolan förknippas med hög integritet och kvalitet. Vi ska också kunna bedöma och mäta elevernas kunskaper på ett rättvist och säkert sätt när de är ute på företagen, och vi kommer införa ett nytt interaktivt program tillsammans med ett antal aktörer, berättar Lars Nilsagård.
– Tanken med programmet är att såväl elever som handledare ska kunna uppdatera elevernas kunskapsprofil. Vi förmedlar återigen att vi vill sätta en kvalitetsstämpel på det vi gör. Det ger oss en positiv bild som en skola som vill och kan göra skillnad.