Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Det bubblar i Alfred Nobels Karlskoga

Karlskoga är ett industritekniskt centrum som starkt bidrar till att utveckla svensk konkurrenskraft. Som en av landets ingenjörstätaste kommuner står Karlskoga mycket väl rustade kompetensmässigt – men samtidigt blir konkurrensen ute i världen tuffare.

I Alfred Nobels Karlskoga finns en ansenlig mängd högutbildad arbetskraft och den kompletteras med en välinvesterad och ytterst högteknologisk industri. Här utvecklas och tillverkas allt från försvarsmateriel till finmekaniska produkter som går på export världen över. Karlskoga är också vida känt som ett kunskapscentrum för kemikalieproduktion samt för sin breda trä- och sågverksindustri.
– Vi har naturligtvis ett mycket starkt varumärke i Alfred Nobel, som vi bland annat visar upp i Alfred Nobels Björkborn, ett museum dedikerat till vår lokala historia. Samtidigt blickar vi framåt och det märks, för näringslivet frodas i vår kommun, säger Sven-Olov Axelsson, kommunstyrelsens ordförande.
Mycket kretsar idag kring att bygga vidare på varumärket genom att ta vara på kraften inom de industrier som har starka kopplingar till det som Alfred Nobel byggde upp under sin livstid.

Andra näringar växer också
Det industriella arvet är starkt, men samtidigt växer andra näringar fram i Karlskoga. Ett område som utvecklats mycket på senare år är handeln, vilket markerades bland annat av Biltemas etablering för några år sedan
Intresset är fortsatt stort bland andra som gärna drar nytta av Karlskogas fördelaktiga logistikläge med bara 35 minuter till Örebro och 45 minuter till Karlstad och med två huvudstäder inom en radie på 30 mil.
– Vi har många stora etableringar på gång inom handeln. Det finns en stark köpkraft här i regionen och det verkar som att etableringarna också gynnar varandra genom att locka hit fler som vill handla i vår region. Vi kommer att arbeta ännu mer för att främja handelsetableringar framöver, berättar Karin Björkman, kommundirektör i Karlskoga.

Unika värden att utveckla
Det är viktigt att ha en bredd i näringslivet som kan balansera vid förändringar. Utöver handelsetableringar vill kommunen gärna stärka förutsättningarna för besöksnäringen att utvecklas också.
– Vi har en väldigt fin natur i och omkring Karlskoga med en stark fisketurism bland annat. Det finns ett rikt föreningsliv som driver utvecklingen men det går att göra mer för att stärka besöksnäringen. Vi kommer att titta mer på det också, säger Karin Björkman.
Sven-Olov Axelsson berättar att det finns starka varumärken, utöver Alfred Nobel, som bidrar till att fler vallfärdar till Karlskoga. Ett av dem är Boda Borg, ett upplevelsehus med en mängd olika aktiviteter som har 60.000 besökare/år. Karlskoga är även kända för motorsport med många besökare kring det. Sveriges första permanenta motorsportsbana, Gelleråsbanan, ligger i Karlskoga. Den var under sin storhetstid på 60-talet lika omtalad som Silverstone i England, och utgör fortfarande ett mycket uppskattat besöksmål bland motorsportsintresserade. Den är också navet för det årliga arrangemanget Karlskoga Motorsportvecka som lockar tusentals besökare.
– Vi har många unika värden som vi kan vidareutveckla. Vi ser med tillförsikt på framtiden baserat på det, konstaterar Sven-Olov Axelsson som avslutning.