Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Det finns inget liknande biogasprojekt i Sverige, där så många aktörer samarbetar

– I Trollhättan har vi under många år varit riktigt duktiga på att göra biogas av sopor, avloppsslam och livsmedelsrester. Tack vare Biogas Brålanda, där produktionen av biogas på traktens gårdar nu är igång, ökar tillgången av biogas kraftigt, säger Pia Brühl Hjort, vd för Trollhättan Energi.

Det krävs avsevärt större mängder fossilfria bränslen än vad som produceras idag för att Sverige på sikt ska utveckla en fossilfri transportsektor. Uppgraderad biogas kan redan idag ersätta en del fossilt bränsle, men samtidigt krävs nya lösningar och framförallt är en ökad efterfrågan nödvändig för få till stånd en produktion av större volymer.

Unikt samarbete mellan energibolag, lantbrukare, lokala företag och kommuner
Med Biogas Brålanda har Trollhättan Energi, tillsammans med ett 30-tal visionära lantbrukare, Melleruds kommun samt Vänersborgs kommun tagit ett stort kliv in i framtiden.
– Det finns inget liknande projekt i Sverige, där så många aktörer samarbetar och där man i huvudsak använder sig av gödsel för att utvinna biogas, säger Trollhättan Energis vd Pia Brühl Hjort.
Gödsel rötas i slutna tankar på gårdarna och går via en ledning vidare till uppgradering för att bli fordonsbränsle. De viktiga näringsämnena i gödselresterna finns kvar i och kan sedan gödslas ut på åkrarna.
– Förutom den stora miljöeffekten ökar vi intäkterna för lantbrukarna som har en unik möjlighet att komplettera sin verksamhet, producera energi och på så sätt öka sin lönsamhet. Genom att ta tillvara på metangasen, som annars är skadlig för miljön, omvandlas en belastning till en ren fördel, förklarar Kjell Eriksson, som är ordförande i Biogas Dalsland, en ekonomisk förening som står för lantbrukarnas intressen i Biogas Brålanda.

”Trollhättan Energi är med och bidrar till ett fossilfritt samhälle”
Trollhättan Energi äger två tredjedelar av bolaget Biogas Brålanda. Resten äger lantbrukarna i form Biogas Dalsland. Även privatpersoner kan investera i projektet.
– Vi är ett miljöbolag som driver Trollhättans och en del av hela regionens omställningsarbete med utfasning av fossila bränslekällor. Vårt engagemang i och tillsammans med Biogas Brålanda är en del i det arbetet, likaså vår satsning på den nya snabbladdningsstationen för elbilar på Överby, säger Trollhättan Energis vd Pia Brühl Hjort.
I dagsläget drivs 45 stads- och regionbussar med hjälp av biogas från Trollhättan Energi, en utveckling som inte hade varit möjlig utan Biogas Brålanda. Både Kjell Eriksson och Pia Brühl Hjort hoppas på ett utökat samarbete med fler lantbrukare i regionen.
– Projektet är ett utmärkt exempel på det samhällsengagemang som finns i vår region och som präglar våra lantbrukare, säger Kjell Eriksson.