Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Det gäller att rekrytera rätt

AS&B Executive är tillsammans med systerbolaget AS&B Talents en heltäckande leverantör av kvalificerad bemanning och rekrytering i Östergötland, Stockholmsregionen och Skåne.

När allt fler företag brottas med kompetensbrist och samtidigt står inför tillväxtmöjligheter baserat på ökad efterfrågan och en starkare marknad så är en dedikerad partner inom rekrytering mer än guld värd.
Värdet av en lyckad rekrytering bör och kan mätas i mycket mer än pengar. Det kan vara en avgörande faktor mellan framgång och förfall, mellan tillväxt och stagnation. Det är ingen hemlighet att felrekryteringar kostar enorma summor, och ibland kan de även få förödande konsekvenser för företaget med tappat anseende och brutna kontakter.

Rätt person för jobbet
Kort sagt – det gäller att rekrytera rätt. Det är något AS&B Executive och nystartade AS&B Talents har stenkoll på. Grundarna i AS&B Executive har tillsammans flera decenniers erfarenhet av rekrytering, executive search, interimslösningar, second opinion och ledarskapsutveckling. Inom AS&B Talents kompletterar man det genom att fokusera på talanger som befinner sig i början av sin karriär och som sannolikt kommer att utvecklas till framtida chefer.
– Vi hjälper våra kunder med allt som behövs för att bygga framgångsrika team och starka organisationer med ett bra och hållbart ledarskap. Vi vet hur man lokaliserar chefer och specialister som är rätt för uppgiften och vi utvärderar deras kompetens med ett antal verktyg för att säkerställa att det verkligen är rätt person för jobbet, förklarar Conny Besterman, vd AS&B Executive, som även var med och grundade företaget 2002.

Satsar på nya talanger
AS&B Executive expanderar. Från kontoren i Linköping och Stockholm nås en stor marknad som täcker betydande delar av östra Sverige. Det senaste tillskottet är ett kontor i Malmö som ska bygga upp den skånska verksamheten, där man redan har ett antal kunder tack vare goda kontakter via de övriga kontoren.
– Vi samverkar i allt vi gör och vår uppgift är att lösa kundens utmaningar när det gäller rekrytering. Sett till marknadens behov och den stundande kompetensbristen så vet vi att det finns mycket att hämta i form av nya talanger som kan tillföra mycket på arbetsplatsen. Därför har vi startat upp systerverksamheten AS&B Talents, säger Rikard Jonsson, som är vd på det nystartade bolaget.
Bland kunderna finns allt från statliga verk och kommuner till aktiebolag och ägarledda växande företag. Alla som behöver en effektiv och pålitlig partner i det viktiga rekryteringsarbetet.