Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Det lokala kretsloppet sluts i Finspång

Moderna och långsiktigt hållbara lösningar för att trygga centrala samhällsfunktioner som värme, vatten och avfallshantering handlar mycket om att skapa slutna kretslopp där naturens resurser tas tillvara fullt ut. Det är också ambitionen bakom Finspångs Tekniska Verks nya satsning på en unik anläggning för produktion av biogas med tidigare obeprövad, ny teknik.

– Det är en innovativ lösning med teknik som inte tillämpats tidigare och vi har fått forskningsbidrag för att bygga en demonstrationsanläggning. Totalt rör det sig om en investering på cirka 22 miljoner kronor där Energimyndigheten bidrar med 7,5 miljoner. Det blir en anläggning där biogasen används för el- och värmeproduktion och blir på så sätt som ett värdefullt komplement till vår befintliga produktion, berättar Tomas Johansson, vd på Finspångs Tekniska Verk.

Närproducerad fjärrvärme och grön el
Finspångs Tekniska Verk producerar både fjärrvärme, fjärrkyla och grön el. Värmeverket etablerades på sent 90-tal med värmeproduktion via en bio- och två oljepannor. Småskalig elproduktion skedde då via ett mindre vattenkraftverk som för något år sedan kompletterats genom inköp av ytterligare två verk i samma vattendrag och tryggar en grön elproduktion.
– I takt med ökande efterfrågan på fjärrvärme har nätet byggs ut men vi har samtidigt arbetat efter en strategisk plan om att fasa ut fossilolja till år 2020, säger Tomas Johansson. Första steget i planen var att bygga en avfallspanna för att producera värme ur Finspångsbornas hushållssopor. Som steg två gjorde vi en stor investering för att kunna använda industriell restvärme från SSAB i Finspång.
– För att uppnå målet om helt fossiloljefri värmeproduktion till 2020 konverterar vi successivt våra oljeeldade reservpannor så att de kan drivas med bioolja istället. Vi investerar även i en ackumulatortank som kan lagra energi vid produktionstoppar. Den kommer att bidra till ett jämnare flöde där vi slipper starta reservpannan lika ofta. Vi använder på så sätt lokala resurser (avfall/restvärme/bioflis) som annars gått till spillo, fortsätter Tomas Johansson.

Närproducerad biogas sluter lokalt kretslopp
Byggnationen av den nya biogasanläggningen ingår i Finspångs Tekniska Verks strategiska miljöarbete. Tomas Johansson förklarar att biogasproduktionen inte kommer att bli i tillräckligt stor för att uppgradering till fordonsbränsle ska bli lönsamt. I stället kommer biogasen att användas för att producera el och värme, via en microturbin, och nyttjas i företagets verksamhet. Något som gör att det lokala kretsloppet sluts. Som avslutning säger han:
– Det vi ska göra är att bevisa att tekniken fungerar och att det går att producera biogas i mindre skala på ett lönsamt sätt och för ett annat användningsområde än transportsektorn. Vi är banbrytande och vågar testa ny teknik. Nu ser nu vi fram emot att få se den färdiga anläggningen mot slutet av året.