Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Det naturliga valet för expressleveranser

Expressleveranser borde alltid vara precis det som utlovas – en snabb och effektiv distribution av gods med högsta prioritet. För många industrikunder i Jönköpingsregionen och Småland är det en förutsättning för att den dagliga verksamheten ska flyta på utan avbrott. För KL Trafik och BK Åkeri är det en självklarhet och ett ständigt infriat löfte gentemot kunderna.

Att tranportera gods handlar om mycket mer än att enbart köra saker från ett ställe till ett annat. KL Trafik och systerbolaget BK Åkeri har under den nye ägaren Torbjörn Ahlstrand lyckats manifestera en nära nog unik ställning på den lokala och regionala marknaden speciellt när det gäller expresstransporter.
– Expressleveranser, eller just-in-time, ställer oerhört höga krav på oss. Samtidigt utgör vår höga tillgänglighet och flexibilitet våra absolut främsta styrkor på en konkurrensutsatt marknad, säger Torbjörn inledningsvis.

Två kompletterande verksamheter
Torbjörn Ahlstrand började sin karriär som anställd chaufför direkt efter gymnasiet. Han började tidigt fundera över möjligheterna som egenföretagare och tog steget redan 2005, då han som enmansbolag erbjöd transporttjänster med egen bil företrädelsevis i Jönköpingsregionen.
– När möjligheten att förvärva BK Åkeri dök upp för fyra år sedan tvekade jag aldrig, säger Torbjörn, som drev sitt nyförvärvade åkeri under tre års tid innan han tog nästa stora kliv och även förvärvade KL Trafik i Vaggeryd.
– BK Åkeri och KL Trafik är två verksamheter som kompletterar varandra väl, fortsätter Torbjörn. Som en gemensam kraft kan vi nu hantera de flesta typer av gods som förekommer inom den svenska bygg- och tillverkningsindustrin. Vi erbjuder godstransporter omfattande in- och utrikestransporter samt expresstransporter med allt från personbil till lastbil med släp.

Bygger långsiktiga relationer
Både BK Åkeri och KL Trafik kraftsamlar för framtiden genom att se över investeringar i ny teknik som långsiktigt gynnar både ekonomi och miljö. Företagen drivs enhetligt och delar både kund- och kontaktnät. Troligtvis kommer det att bli någon form av sammanslagning under ett gemensamt företagsnamn framöver, men än är inget fastställt.
– Vi kommer att fortsätta utveckla verksamheten och bygga upp långsiktiga relationer. Vi vill också aktivt bidra till en ökad trafiksäkerhet och en miljömedvetenhet genom att säkerställa en hög utbildningsnivå hos de anställda. Vi är allmänt kända som en av branschens mest pålitliga partners för expresstransporter till och från Småland.
Idag finns cirka 15 enheter i olika storlekar samt ett tiotal medarbetare på årsbasis plus en del timanställda inom hela verksamheten, det vill säga både BK Åkeri och KL Trafik.
– Vi värnar om att behålla den närhet som byggts upp under åren. Kunderna vet redan från början vad som kan förväntas av oss och vi håller oss till det som är överenskommet. Så kommer vi även att fortsätta utveckla vår verksamhet framöver, summerar Torbjörn Ahlstrand som avslutning.