Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Det nya försvaret utvecklas med civil inblick

Skaraborgs regemente, P 4 är ett av Sveriges få förband som har mekaniserad strid som huvuduppgift, personalens samlade kompetens gör förbandet unikt i landet. P 4 är tränat att sättas in i de svåraste situationerna.

P 4, som är ett utpräglat anfallsförband, har ansvar för en brigadstab, två mekaniserade bataljoner, ett tungtransportkompani två stridsvagnskompanier och tre hemvärnsbataljoner.
P 4 ansvarar dessutom för en stor del av Försvarsmaktens övnings- och skjutfält och har lång erfarenhet av att kostnadseffektivt leda och samordna många stödfunktioner i sin garnisonssamordnande roll.
Garnisonen omfattar Trängregementet (TrängR) och Markstridsskolan (MSS) och Markverkstad Götaland. Verksamheterna, tillsammans med övriga förband i Skaraborg, utgör ett mycket stort kompetenskluster som regionens näringsliv kan dra nytta av.
Vid Skaraborgs regemente, P 4, finns även den regionala ledningen för Militärregion Väst som är en av landets fyra militärregioner. Militärregion Väst omfattar Västra Götalands, Hallands, Värmlands och Örebro län och staben leder insatser vid nationella krissituationer och ansvarar för att samordna allt stöd som samhället kan tänkas behöva i form av skydd och bevakning. Förbandschef överste Fredrik Ståhlberg är chef för Militärregion Väst.

Påtagligt rekryteringsbehov
P 4 omfattar många olika verksamheter och erbjuder således mycket vareriande arbetsmöjligheter. Med den stora del av mångfald som utgör det svenska försvaret representerat i P 4 finns alla möjligheter att kontinuerligt yrkesutveckla personalen.
– För att kunna bedriva bra rekrytering måste vi naturligtvis kunna erbjuda bra möjligheter, säger Fredrik Ståhlberg.
Förbandet har idag är 1050 heltidsanställda soldater och ett behov av cirka 1200 deltidssoldater och ungefär 2000 hemvärnssoldater.
– Vi har ett tydligt rekryteringsbehov och ser stora potentialer nu i samband med de samarbetsinsatser som vi etablerat och fortsätter att driva tillsammans med regionens företag.
Inom ramen för vår samverkansplattform Försvarsmaktsråd Skaraborg, har vi redan skrivit avtal med ett antal regionala företag där vi möjliggör för vår personal att verka med dubbla anställningskontrakt vilket i sin tur bidrar till att vi får ett ömsesidigt kunskapsutbyte där alla är vinnare, förklarar Fredrik Ståhlberg.
Samarbetet gynnar alla parter: P 4, företagen och inte minst de anställda som får ta del av kompetensutveckling från flera håll.

Med civil inblick
Det svenska försvaret utvecklas nu med civil inblick. Vad är det som lockar människor till ett visst uppdrag? Och hur kan de regionala företagen dra nytta av att samverka med försvaret?
– Med ökad rörlighet och gemensamma resurser avseende kompetens kan vi, det vill säga försvaret och näringslivet, stärka hela regionens konkurrenskraft.
Fredrik Ståhlberg beskriver P 4 som en attraktiv arbetsplats med stora möjligheter. Verksamheten riktas framförallt till människor som ställer höga krav på sig själva och vill bidra till ökad stabilitet och säkerhet i sin omgivning. Dessutom är förbandet högteknologiskt inriktat, här finns många av världens mest avancerade stridssystem.
– För att lösa de riktigt svåra uppgifterna krävs riktigt bra soldater som är stabila, flexibla, trygga och som har rätt teknisk kompetens för att lösa sin uppgift. P 4 är ett starkt förband som är beroende av motiverade och engagerade människor i organisationen. Kompetensen hos vår personal är vår främsta framgångsfaktor, tekniken är också viktig men kommer i andra hand, resonerar Fredrik Ståhlberg.