Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Det nya Kiruna växer fram – ny stad, ny nivå, nytt läge!

Kiruna förbereder sig på en mycket stor framtida förändring av hela staden. De stora omvandlingarna föranleds av LKAB:s nya huvudnivå på 1365 meter. Det handlar om något helt annat än att bygga om eller bygga till – hela Kiruna flyttas och siktet är inställt på att bygga upp en helt ny stad.

Då kommunen utlyste den stora arkitekttävlingen tidigare i år gällande vilka som ska få vara med och utforma det nya Kiruna fick man en oerhört positiv respons med nästan 60 bidrag från olika arkitektgrupper. Nu har tio aktörer valts ut för att delta i tävlingen om vem som ska få utforma den nya stadskärnan. Bland arkitektteamen finns deltagare från Sverige, Norge, Danmark, England, Spanien, Nederländerna och Schweiz.
Att flera av teamen kompletterar med kompetenser som exempelvis klimatexperter och byggnadsantikvarier ser kommunens projektledare Lisbeth Nilsson som mycket inspirerande inför uppbyggnad av det nya Kiruna, en modern stad i arktiskt klimat som måste möta alla utmaningar som norra Sveriges klimat och demografi bjuder på.
– Tävlingen ska vara avgjord i början av 2013. Stadshuset ska finnas på plats 2016 i det nya centrumområdet som utvecklas under ledning av Örjan Matti på Tyréns. Det blir en total omvandling, eller nästan som att bygga upp hela staden från grunden komplett med infrastruktur. Det är en positiv utveckling i alla avseenden.

Historiskt särpräglat projekt
Detta är Kirunas i särklass största projekt genom tiderna. Allt omfattas – från fler nya arbetstillfällen till byggnation av infrastruktur och nya bostäder.
– För att klara av en så pass stor omställning med mycket tunga investeringar krävs bra samarbeten och nytänkande hos alla berörda parter samt samverkan med Kirunaborna. På bostadssidan arbetar vi på kommunen tillsammans med LKAB och privata aktörer för att ta fram nya, attraktiva boenden som får människor att vilja bosätta sig här. Vi har stora möjligheter med spännande arbetstillfällen och en stark industri, men vi måste kunna tillhandahålla all den service som människor förväntar sig. Det arbetar vi mycket med just nu, förklarar Lisbeth Nilsson.

Kiruna 2.0 – utveckling i demokratins kännetecken
Kirunas utvecklingsambitioner sträcker sig över flera decennier. För att det nya Kiruna ska bli attraktivt för både nuvarande och nya kirunabor bjuds allmänheten in för att delta i utvecklingsprojektet, i en satsning som kallas Kiruna 2.0.
Kommunalrådet Kristina Zakrisson har benämnt projektet som en läranderesa mot framtiden, där man vågar tänka stort. Under resten av 2012 kommer även ett flertal seminarier att arrangeras i Kiruna. Den första hölls i juni och omfattade Cultural Planning – kulturens roll i samhällsbyggande och stadsomvandling.
Nu under hösten blir det seminarier med teman som jämställdhet, mångfald, hållbarhet och näringslivsutveckling som tas upp. Projektledare är Peter Nygårds, tidigare statssekreterare och ledamot i LKAB:s styrelse och idag bl.a. rådgivare åt Swedbanks ledning.