Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Det pratas en del om Eslöv

”Vi har mycket på gång i Eslövs kommun men framförallt har vi engagerade medborgare och ett aktivt näringsliv som driver på utvecklingen. Sen har vi förstås bra förutsättningar. Du har en bra vardag i Eslöv och har allt på cykelavstånd – butiker och restauranger, badhus, skolor och dagis, bibliotek och rikt kulturliv, ett böljande landskap.” säger Johan Andersson Kommunstyrelsens ordförande i Eslöv. Johan fortsätter ”Vi har ett brett och dynamiskt näringsliv i Eslöv. Detta i kombination med att vi är en del av Malmöregionen och kan ta del av en stor arbetsmarknad är en fantastisk kvalitet att utveckla”.

”Vi ser redan nyetableringar av restauranger och det finns förfrågningar från fler aktörer.” säger Ulf Silbersky näringslivschef i Eslöv som ansvarat för arbetet med att utveckla centrala Eslöv. Resultatet från arbetet med att utveckla attraktiviteten i centrala Eslöv har inte låtit vänta på sig. I nära dialog med näringsidkare, boende men också presumtiva besökare har en plan för centrumutvecklingen börjat ta form. Nästa steg att bli än mer konkreta väntar under hösten.
”I Eslöv råder en byggbom.” säger Marcus Horning chef på Tillväxtavdelningen i Eslöv. Förklaringen är enkel. Ambitiösa lokala byggherrar tar tillvara på möjligheten att bygga mitt i centrala Eslöv på promenadavstånd från stationen. Under år 2016 färdigställs närmare 300 lägenheter i Eslöv. Detta samtidigt som det är bostadsbrist i Malmö och Lund. ”Visste du att det går fortare att ta tåget från Eslöv till Malmö än att ta bussen från Bunkeflostrand till Malmö, eller att det tar 10 minuter med tåget till centrala Lund?” fortsätter Marcus Horning. År 2016 invigs Pågatågstrafik till Helsingborg. Då kopplas Eslöv upp mot ännu en arbetsmarknadsregion.

Under hösten 2015 tar arbetet fart med stadsutveckling av området öster om järnvägen. ”Vi sitter på ett otroligt kapital med spännande stationsnära miljöer öster om järnvägen” menar Cecilia Erlandsson exploateringsingenjör på Eslövs kommun. I arbetet med att ta fram en vision för området är dialogen med befintliga och nya intressenter viktig. ”Vi vill ta fram en gemensam vision med medborgare och byggherrar. Det är ett helt unikt tillfälle för byggherrar och andra intressenter att kunna delta i att forma morgondagens småstad i en av Sveriges tre tillväxtregioner”.