Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Det samverkande lärosätet

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är ett samverkande lärosäte som arbetar nära industri och offentlig sektor. Det finns många spännande projekt vid högskolan som vittnar om det, bland annat inom marin teknik och tillämpad hälsoteknik.

BTH har en lång historik av att introducera nya satsningar som ska bidra till ytterligare utveckling och tillväxt inom det regionala näringslivet. Högskolans grundande för 30 år sedan är nära sammanflätat med framväxten av ett av Sveriges största IT- och telekomkluster. De stora aktörerna som starkt har präglat BTHs utveckling är fortfarande kvar, med Ericsson och Telenor i spetsen.
– BTH var tidigt ute med att utveckla utbildning och forskning som svarar mot ett behov som finns i samhället. För oss är det viktigt att vi fortsätter integrera samverkan i all utbildning och forskning, så att vi ständigt är uppdaterade kring vad omvärlden förväntar sig av oss, säger Andreas Larsson, vicerektor med ansvar för samverkan, innovation och entreprenörskap vid BTH.

Utbildning och forskning synkas
På BTH finns flera utbildningsområden som bygger på tillämpad forskning av hög kvalitet. Ett sådant område är marin teknik. Nyheten att Saab Kockums bygger ubåtar på Karlskronavarvet har nog knappast gått någon förbi, och med marina aktörer som Försvarsmakten, Kustbevakningen, NKT och affärsnätverket Blue Science Park med ett dussintal medlemmar inom området på armlängds avstånd framträder en unik miljö för marinteknisk utbildning, forskning och utveckling.
I nära samarbete med Försvarsmaktens dykeri och navalmedicinska centrum i Karlskrona har BTH exempelvis tillgång till dyktank, tryckkammare och strömningsbassäng. Samtidigt pågår forskningsprojekt med industrin, där exempelvis NKT erbjuder tillgång till såväl ett toppmodernt kabelläggningsfartyg som en högteknologisk kabelfabrik.

De klassiska svenska skeppsbyggarutbildningarna har varit inriktade på konstruktion av skrov och utveckling av ny skrovteknik. Framtiden kräver även en hög grad av systemintegrering inom området, och den kompetensen finns vid BTH. I den nya civilingenjörsutbildningen inom marin teknik vävs elektroteknik och maskinteknik ihop med IT för att kunna möta behovet av ingenjörer som exempelvis kan utveckla fjärrstyrda och autonoma robotar, planera och genomföra undervattensinstallationer av till exempel elkablar, eller utveckla havsbaserad energi som våg- och vindkraft. Den här typen av utbildning finns ingen annanstans i Sverige.

Samarbetsmöjligheter finns överallt
BTH har även samarbete med offentliga organisationer som kommun och region. Högskolan har en framgångsrik sjuksköterskeutbildning där Region Blekinge är en viktig samarbetspartner, särskilt när det gäller genomförande av den så viktiga verksamhetsförlagda delen av utbildningen. Även här finns det en stark koppling till aktuell forskning, bland annat inom området tillämpad hälsoteknik där BTH under hösten invigde en forsknings- och utbildningsklinik som är tänkt att fungera som en brygga mellan forskning och utbildning.
Att samverka utanför regionen är också viktigt för BTH. Tillsammans med Volvo Construction Equipment och Stanford University genomför BTH ett globalt innovationsprojekt som spänner över både utbildning och forskning, med syfte att innovera bygg- och anläggningsbranschen genom en elektrifierad och automatiserad fordonsflotta. Ytterligare samarbeten finns med andra industriella aktörer, stora som små.
– Vi har en ambition att även nå ut till mindre företag. Det finns många företag som är innovativa men som inte har tid och resurser att lägga på forskning. Här ser vi att BTH kan bidra med kunskap som kan ta dessa företag till en ny nivå. Våra studenter och forskare kan utgöra en resurs som faktiskt gör det möjligt för företagen att lansera nya produkter, menar Andreas Larsson.