Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Det sjuder av aktivitet i Karlskrona

Det första kommunstyrelsens ordförande Sandra Bizzozero påtalar när man frågar om det aktuella läget är att det sjuder av aktivitet. Karlskronas dragningskraft vad gäller inflyttning såväl som nya företagsetableringar imponerar – det är få andra kommuner i Karlskronas storlek som kan redovisa en lika hög efterfrågan på såväl bostäder som industrilokaler.

Det verkar som att alla vill till Karlskrona. Och inte undra på – Karlskrona är residensstaden där hela citykärnan är ett världsarv, där ett av Sveriges få skeppsbyggarvarv finns kvar, där innovationer och nya digitala näringar frodas, och där i stort sett alla har en möjlighet att bo ett stenkast från havet.
– Jag brukar säga att läget är vår främsta styrka men samtidigt vår största utmaning. Karlskrona är ett nav i sydöstra Sverige och ut mot kontinenten. Vi befinner oss nära stora marknader såväl i Sverige som utomlands. Det lockar många företag och människor till Karlskrona, vår stora utmaning är att erbjuda mark och bostäder till alla, säger Sandra Bizzozero.

Samverkan är nyckeln
När kommunstyrelsen talar om att vara nära stora marknader väver man gärna in Karlskronas förmåga att även verka nära lokalt. I Karlskrona finns det en samverkanskultur som förvaltas och förstärks genom Blu Science Park och Blekinge tekniska högskola. Kommunen ser även till att dra sitt strå till stacken när det gäller samverkan och var bland annat med och etablerade Blu Science Park.
Att ett av Sveriges största industriprojekt i modern tid nu genomförs i Karlskrona talar för sig själv. Saab Kockums byggnation av två nya ubåtar samt ombyggnad av två befintliga har nog inte gått någon förbi. Samtidigt vill kommunstyrelsen såväl som kommunens näringslivsenhet framhäva att Karlskrona har mycket mer att erbjuda. Samverkan är nyckeln.
– Det är klart att den gamla varvstraditionen är viktig för oss – och den lever vidare genom Saab Kockums satsningar. Att en kommun i vår storlek kan visa upp så här stora projekt känns fantastiskt. Samtidigt ska vi från kommunens sida bidra till att stärka övriga näringar också och då kretsar mycket kring att öka samverkan mellan företag och kommun, påtalar Sandra Bizzozero.

Fler statliga jobb
Företagen i Karlskrona med omnejd har ett stort rekryteringsbehov som förväntas växa framöver. Detsamma gäller inom den offentliga sfären där många kommunala enheter står inför pensionsavgångar. Försvarsmaktens starka närvaro förutsätter också att det finns ett långsiktigt arbete för kompetensförsörjning i regionen.
Under 2020 kommer mycket fokus att ligga på utveckling inom offentlig sektor. Det kommer att satsas mer på att utveckla fler jobb inom den statliga sektorn som förvisso är stark i Karlskrona idag, men som kan bli ännu bättre framöver.