Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Det stadsintegrerade universitetet i Kalmar

Hör man sig för i det svenska näringslivet gällande betydelsen av att verka geografiskt nära en institution för högre utbildning så är svaren väldigt lika. De flesta förknippar mervärden i form av samarbetsmöjligheter och långsiktig kompetensutveckling med att ha en högskola eller ett universitet i närheten. Nu finns dessa möjligheter i Kalmar.

Linnéuniversitetet etablerar det stadsintegrerade universitetet i Kalmar. Projektet med att utveckla Universitetskajen har nu pågått under ett antal år och kommer att färdigställas under 2020. Då kommer Kalmar att ha ett lärosäte mitt i centrum och det blir helt integrerat med alla verksamheter samlade på ett och samma ställe.
– Universitetet har tidigare varit väldigt utspritt med verksamheter på 18 olika adresser i Kalmar. Vi befinner oss nu i slutfasen och flyttar de sista verksamheterna till Universitetskajen under året. Samlokaliseringen är viktig för att skapa ökad tillgänglighet och synlighet i staden, förklarar Christel Olsson, huvudprojektledare för utvecklingen av Universitetskajen.

Bättre förutsättningar för samverkan
Alla aktiviteter och projekt som Linnéuniversitetet driver och deltar i ska bidra till att stärka regionen med ökad innovationskraft, bättre förutsättningar för samverkan och företagande, samt inte minst en långsiktig kompetensförsörjning. Det är målet för ett av Sveriges yngsta och troligtvis även mest moderna universitet.
– Nu har vi toppmoderna miljöer och lokaler som verkligen främjar kreativitet. Läget mitt i staden gör att fler kan nå oss och se samverkansmöjligheter med universitetet på ett annat sätt än tidigare. Vi är nu en gemensam plattform för utveckling och samverkan mitt i Kalmar. Det gäller ökad samverkan mellan olika discipliner och mellan universitetet och näringslivet, säger Christel Olsson.

Ökad internationell attraktionskraft
En annan viktig aspekt gällande samverkan är insatser som utvecklar Linnéuniversitetets internationella attraktionskraft. Under ett antal år har Linnéuniversitetet erbjudit kurser inom Sommaruniversitetet, Linnaeus University Summer Academy, eller kort och gott Summer Academy. Syftet är att stärka Kalmar och Linnéuniversitetet som varumärken internationellt.
– När fler och fler lärosäten ute i världen började utveckla så kallade Summer Schools såg vi från Linnéuniversitetet att det var hög tid att även Sverige kunde erbjuda något liknande. Då nyfikenhet är ett av våra värdeord såg vi ett stort värde i att vara först ut i Sverige med vår sommarskola 2014, berättar Anneli Andersson, som ansvarar för Summer Academy vid Linnéuniversitetet.

Studenter från hela världen
Vid uppstart hade man en handfull olika kurser att välja mellan. Nu finns det över tiotalet kurser och alla går under samma period under sommaren, i Kalmar och under fem veckor i sträck. Årets kurser börjar den 13 juli.
– Kursutbudet varierar och det är fakulteterna som bestämmer vilka kurser de vill anordna. Studenterna kommer från hela världen och även svenska studenter deltar. Jag brukar kalla det för ett all-inclusive koncept för studenterna, som utöver utbildning även kan delta i såväl Interdisciplinary Sessions och Workshops, som sociala aktiviteter som till exempel kulturevenemang och utflykter. Det är viktigt att de är nöjda med utbildningen och att vi kan få dem att trivas under den korta studieperioden. Vi vill att de ska komma tillbaka till oss och agera som goda ambassadörer för Linnéuniversitetet, säger Anneli Andersson.