Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Det verkliga värdet av att effektivisera

Precio Fishbones produkter för intranät, dokumenthantering och kvalitetsledning är speciellt framtagna för att förenkla och effektivisera verksamheter. Tid och resurser som sparas kan istället läggas på att vidareutveckla och stärka kärnverksamheten. Det är det verkliga värdet av att effektivisera med hjälp av IT.

På Precio Fishbone tycker man att det är onödigt att uppfinna hjulet igen. Med över 15 år i branschen har Precio Fishbone istället kondenserat de bästa lösningarna på olika kunders behov och paketerat dem i Omnia-konceptet, produkter som gör skillnad.

Skapar bra användarupplevelser
Omnia Intranet är en av produkterna från Precio Fishbone. Omnia Intranet har utvecklats med Microsoft SharePoint som plattform och utgör ett effektivt verktyg för företag som vill kunna arbeta tillsammans och dela dokument och resurser i intranätet. Många intranät har en sådan funktion, men användarvänligheten skiftar och därmed också effektiviteten i olika moment.
Effektivitet mäts inte i teknikhöjd, utan i hur väl användarna utnyttjar befintliga funktioner. För att maximera nyttan av en investering måste man veta hur systemet ska användas på ett sätt som gör att man får ut mest av det.
– Eftersom vi arbetar nära slutanvändarna så har vi samlat på oss mycket erfarenhet kring vad det är som bidrar till en bra användarupplevelse, och det har vi paketerat i våra lösningar, förklarar Carina Jones, konsultchef på Precio Fishbone i Borlänge. Vi erbjuder också kostnadsfria seminarier och webinarier med tips till våra kunder vad som händer inom området, och om nya funktioner man kan addera till sitt intranät.
Förutom intranät omfattar Omnia även en produkt för dokumenthantering och en för kvalitetsledning. Precio Fishbone har även utvecklat lösningar för projekthantering som riktar sig speciellt till hjälporganisationer. Med NGO Online får de bättre koll på sin projektstyrning, dokumenthantering, bidragshantering och projektekonomi. Denna prisbelönta produkt vidareutvecklas nu till ett projektstyrningssystem för den svenska marknaden.

Paketerat – men inte samma för alla
Omnia Intranet, Omnia Document Management och Omnia QMS används inom både offentlig och privat sektor. Bland kunderna finns stora beställare som myndigheter, men även mindre bolag som drar nytta av Precio Fishbones erbjudande om en anpassad paketlösning.
– Vi erbjuder produkter, men det betyder inte att alla får exakt samma lösning. Det finns kunder som gärna vill ha tillägg och även kunna hantera ritningar i sin dokumenthantering, som exempel, andra vill bara abonnera på en standardfunktion. Våra konsulter anpassar produkten så att varje kund får en optimal lösning för just sitt behov – det är vår styrka, menar Anette Isberg, som arbetar med försäljning på Precio Fishbone i Borlänge.
Hon poängterar också styrkan i att kunna anpassa en produkt efter kundens behov.
– I den digitala transformationen finns inget utrymme för tvekan – den som inte kan anpassa sin verksamhet för att kunna kommunicera med slutkunder via olika gränssnitt konkurreras snart ut. Vi utgör en resurs för våra kunder då vi hjälper dem att skapa lönsamhet med hjälp av rätt IT-lösning, tillägger Anette.

Sammanfattningsvis påpekar Carina Jones att det verkliga värdet av att effektivisera med hjälp av intranät och dokumenthanteringssystem kan mätas i sparad tid, bättre resurshållning och därmed också ökad lönsamhet. Det är Precio Fishbones affärsidé.