Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

DHL involverade i vidareutveckling av Borås starkaste näringar

DHL har stöttat konfektionsindustrin och distanshandeln i Borås under åtskilliga decennier och ser fram emot en fortsatt positiv tillväxt i takt med att branschen utvecklas. Med heltäckande 3PL-lösningar kan DHL ta över hela eller delar av kundernas logistikflöden inklusive allt ifrån lagerhållning till orderhantering, packning och leverans till såväl butiker som slutkunder.

DHL är marknadsledande inom logistikbranschen och kallar sig gärna ”logistikbolaget för hela världen”. Företaget har byggt upp en stark grund i Borås för att möta konfektionsindustrins och sedermera hela detalj- och distanshandelns behov av effektiva lager- och distributionslösningar. Med hjälp av det senaste som finns att tillgå inom modern informationsteknologi ser DHL till att lösa allt kring logistiken i enlighet med kundspecifika krav.

DHL levererar lönsamhet
För stora kedjebutiker och aktörer inom distanshandeln är effektiva, pålitliga logistiklösningar avgörande för konkurrenskraften. Kundgruppen som DHL arbetar med i Borås tryggar sin lönsamhet genom att vara flexibla, lyhörda och framförallt snabba i sin service gentemot marknaden. DHL är en integrerad partner i det.
– En intressant fråga som vi ställer oss själva i strävan efter att bli ännu mer konkurrenskraftiga är varför våra kunder ska använda våra tjänster istället för att lösa det internt med egna resurser, säger Stefan Carlsson, Vice President Storage & Specialties, DHL Freight Sweden. Han fortsätter:
– Det korta svaret är att vi kan leverera mervärde i form av bättre lönsamhet. Det kan vi göra eftersom vi har byggt upp en mycket gedigen erfarenhet där vi är vana vid att hantera förändringar över tid. För vissa produktgrupper är säsongsvariationerna väldigt stora, det kan vi anpassa våra tjänster efter. Dessutom är vi lyhörda mot marknaden och kan därför till viss del förutse trender som påverkar våra kunders verksamhet.

Stor tillväxtpotential i Borås
Borås är Skandinaviens mode- och textilhuvudstad. Förutsättningarna är bästa tänkbara: här finns kunskap, design och utveckling vid Textilhögskolan, en bra infrastruktur med närhet till en av Nordens största hamnar, samt inte minst ett expansivt nätverk med de största namnen inom konfektion etablerade mitt i staden.
– Vi ser helt klart en stor tillväxtpotential här i Borås. Den planerade Götalandsbanan för med sig en positiv anda som smittar av sig på staden. Jag tror personligen att många ser Borås som en bra region att etablera sig i, säger Stefan Carlsson.
DHL sysselsätter redan omkring 250 personer i två verksamheter i Borås, varav den ena omfattar 3PL-tjänster. Verksamheten bedrivs i toppmoderna lokaler på 55 000 kvadratmeter i det expansiva industriområdet Viared strax utanför centrum. Även här finns en stor utvecklingspotential som bottnar i att allt fler söker sig till regionen och därmed även letar efter attraktiv industrimark i anslutning till stora transportstråk.

Kort om DHL globalt
DHL erbjuder expertis inom internationell express-, flyg- och sjöfrakt, väg- och tågtransport, kontraktslogistik samt internationella brevtjänster.