Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

DHL utvecklar morgondagens logistiklösningar i nordvästra Skåne

DHL är en global logistikkoncern med styrka och kapacitet för de mest komplexa logistikuppdragen. Koncernens verksamhet känner i princip inga geografiska begränsningar tack vare ett expansivt nätverk som sträcker sig över hela världen. DHL optimerar logistikflöden, utvecklar miljötransporter och uppdaterar ständigt sina konsulttjänster med siktet inställt på morgondagens effektiva logistiklösningar.

DHL ägs idag av tyska posten men har sina rötter i USA då företaget ursprungligen etablerades för transporter mellan Kalifornien och Hawaii. Dagens DHL har framgångsrikt etablerat sitt varumärke inom ett stort antal branscher världen över med fyra övergripande affärsområden som också utgör egna bolag inom koncernen. DHL Express fokuserar på internationella expressleveranser, DHL Freight på väg- och järnvägstransporter samt specialtransporter, DHL Global Forwarding på flyg- och sjöfrakt och slutligen DHL Supply Chain, som ser över tredjepartslogistik och lagerlösningar.

Stark lokal förankring
Klippan i nordvästra Skåne är ett av DHL:s viktigaste logistiknav i Skandinavien. Stora volymer varor som ska vidare norrut i Norden passerar Klippan. Det är därför ingen överraskning att DHL har ett av sina största distributionscentrum här.
– Verksamheten här i Klippan är starkt lokalt förankrad, säger Carl-Henrik Söderström, enhetschef på DHL Supply Chain. Även om vi etablerades i Klippan så sent som 1995 så har vi haft en stark närvaro i regionen sedan 1960-talet. Många av våra medarbetare som var med och byggde upp grunden för dagens verksamhet är fortfarande involverade på ett eller annat sätt med olika positioner inom dagens DHL. En del är kvar här på DHL Supply Chain, andra arbetar för våra systerbolag inom koncernen. Att bygga en pålitlig och lönsam tredjepartslogistik kräver den typ av långsiktighet och branchförståelse som detta medför. Att bygga en stor och fin anläggning med attraktivt läge är enkelt. Utmaningen ligger i att upprätthålla säkra och effektiva processer som gör kunderna exalterade.

One-stop-shop
Johan Persson, som ansvarar för förbättringsarbetet inom DHL Supply Chain i Klippan, understryker att det viktigaste är att man tillsammans arbetrar med ständiga förbättringar för att fortsätta kunna vara en konkurrenskraftig logistikpartner.– Vi är idag en one-stop-shop för smarta logistiktjänster och vi har ett genuint arv att bygga vidare på och det gör vi genom att varje dag fråga oss hur vi kan bli ännu bättre och ta vara på den kompetens som vi har i hela verksamheten, poängterar Persson.

Tar vara på centrala resurser
DHL är den största privata arbetsgivaren i Klippan och sysselsätter dessutom ett stort antal underleverantörer i regionen.
– Vi har en bra relation med kommunen och har möjlighet att påverka infrastrukturella projekt exempelvis. Vi ser fördelarna med att finnas etablerade i en mindre kommun, här är det korta beslutsvägar och vi når samtidigt hela regionen. Eftersom vi är en del av en mycket omfattande koncern så har vi också möjligheter att ta del av centrala resurser vid behov.

Carl-Henrik Söderström fortsätter med ett exempel på hur resurser samordnas och tillkommer hela koncernen.
– Då systerbolaget DHL Express fick en utmärkelse för bästa kundtjänst i Sverige ville vi också ta vara på det och integrera framgångskonceptet i vår egen verksamhet. Vi tar hjälp av samma utbildare från Ljusdal som de haft, och förstärker därmed vår egen kundtjänst med ny kunskap. Vi tycker det är oerhört viktigt att investera i personalen för att skapa förutsättningar för utveckling. Utvecklas inte individerna så utvecklas inte heller företaget och det i sin tur hämmar kundnöjdheten.

Strategisk partner för ökad konkurrenskraft
Ett växande segment för DHL Supply Chain i Klippan grundas på affärsområdet Co-pack Services, som omfattar hyllor och displayer för blandade produkter i butik. Det kan exempelvis vara wellpapp-hyllor för olika typer av hygienprodukter som ska vara lätta att hitta och plocka på samma ställe i butiken. Displayen ska också vara säljande och uppmuntra till köp. En del av utvecklingen inom området sker i Klippan under affärsutvecklingschef Christoffer Ousbäck samt produktionsschef för Co-pack Torbjörn Nilsson.
– Vi uppgraderar våra lagersystem hela tiden. Vi ser oss som en strategisk partner för våra kunder och tanken är då att vi ska kunna erbjuda konkurrensfördelar och förse kunden med säljargument genom att de använder våra tjänster, förklarar Ousbäck.
DHL strävar efter att vara förstahandsvalet för både kunderna och medarbetarna.

– Vi ska ha engagerad personal som värnar kundens intressen och tar ansvar för vår gemensamma utveckling. I vår organisation är alla lika viktiga, vi är en del av en helhet och arbetar efter samma mål. Detta ser vi till att kommunicera från första arbetsdagen, och på så vis kan vi uppfylla vårt motto: ”Customer success through passionate people”, avslutar HR-manager Magnus Avramidis med.