Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Diesel – att vara eller inte vara?

I flera dagstidningar kan vi läsa om livliga diskussioner kring dieseloljans vara eller inte vara. Ska diesel förbjudas helt? En mer relevant fråga, enligt Sven Andersson på Svenska Oljebolaget, kretsar snarare kring vilket eller vilka fordon som ska förbjudas och var?

Både Sven Andersson och Anna Malm Canavan, verksamhetschef på Svenska Oljebolaget, förundras över dagens debatt i massmedia där man ofta får höra att dieseln ska försvinna. I många debatter ställs diesel som bränsle mot eldrivna fordon, utan att ta hänsyn till vare sig infrastruktur eller nuvarande tillgång till elfordon.
– Det är helt fel att anta att diesel kommer att försvinna eller förbjudas i närtid. Det är däremot en fråga om vilka fordon som kommer att fasas ut eller så småningom förbjudas inom olika miljözoner, säger Sven, och tillägger att det finns många olika typer av diesel och därmed också många olika tänkbara scenarier.
– Vad vill man uppnå med att förbjuda vissa typer av fordon i vissa miljözoner? Det är nog den viktigaste frågan, fortsätter Sven. Det handlar alltså inte om en fråga rörande dieselns vara eller inte vara. Diesel som bränsle kommer att finnas ändå, och kommer fortfarande att tankas där den får och ska användas.

Vad är egentligen diesel?
Det finns som Sven säger många olika typer av diesel. Nya miljöklassade varianter lanseras och det finns till och med biodiesel som anses vara helt förnybar, som exempelvis HVO100, som tillverkas med hjälp av biprodukter från livsmedelsindustrin. Än så länge är detta en liten del av all diesel som används i Sverige – men förändringens vindar blåser och det ser man från Svenska Oljebolagets sida mycket positivt på.
När man diskuterar dieselns vara eller inte vara är det viktigt att förstå vad diesel faktiskt är, påminner Sven, som själv har jobbat med drivmedel sedan tidigt 1970-tal och har sett många turer och förändringar inom branschen.
– Vi är med och driver utvecklingen mot ett fossilfritt Sverige, och det gör vi genom att erbjuda våra kunder mer miljövänliga alternativ där det är möjligt, poängterar Sven.
All diesel som säljs i Sverige idag har en viss inblandning av förnybart bränsle. Det kan vara upp till 50 procent inblandning av biologiska drivmedel i vanlig diesel som privatpersoner tankar på macken.
– Generellt ser vi att den förnybara andelen ökar per såld andel och det är en utveckling som vi fortsätter att stötta, tillägger Anna Malm Canavan.
Att de olika dieselprodukter som finns idag innehåller en så pass stor andel förnybart bränsle är något som ofta hamnar i skymundan i den dagliga debatten, men som Sven och Anna gärna ser som mer uppmärksammat framöver. Svenska Oljebolaget kommer att fortsätta sprida sitt budskap om vad diesel faktiskt är – och hur den förändras med tiden.
– Många tror nog att dagens diesel ser ut som den gjorde 1973, då jag började arbeta inom branschen. Så är det naturligtvis inte. Vi har ett stort uppdrag framför oss, konstaterar Sven.

Kort om Svenska Oljebolaget
Svenska Oljebolaget är en koncern med huvudkontor i Anderstorp i Småland, samt med filial och dotterbolag i Borås. Den årliga försäljningen överstiger 140 miljoner liter. Familjeföretagen Weland AB och Höglandets Invest AB äger 50 procent var av Svenska Oljebolaget, som har cirka 20 medarbetare.