Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Digital innovation vässar småindustriers konkurrenskraft

Sundsvall växer som IT-stad med många duktiga konsulter på området. En starkt bidragande orsak är att många IT-tunga serviceverksamheter samlats just i Sundsvall, inte minst när det gäller samhällsservice. Men Sundsvall har även en livskraftig industri som nu är mitt uppe i den fjärde teknikrevolutionen. Här utgör Cybercom en viktig samarbetspartner.

Cybercom är ett medelstort nordiskt IT-konsultbolag med verksamhet i Sverige, Finland och Danmark. Dessutom finns starka kunskapscenter i Polen och Indien som till stor del stöttar den nordiska affären samtidigt som de utvecklas inom flera specialistområden på andra marknader. Huvudfokus är emellertid Norden och inte minst Sverige som växande marknad.

Varför satsa på digital innovation?
När det gäller Sundsvall finns förvisso många konkurrenter, men eftersom Cybercom har lång erfarenhet med över 20 år inom digital innovation står sig företaget bra i tuff konkurrens. Vad betyder digital innovation för industriföretag?
– Enligt samtliga undersökningar som vi gjort hamnar digital innovation högt på industriföretagens agendor i Sundsvall. Det finns stora möjligheter att ta språng med hjälp av nya digitala lösningar och det vet den moderna industrin, säger Johan Stenborg, verksamhetsansvarig på Cybercom i Sundsvall.
– Precis som alla andra IT-konsultbolag utvecklar vi system och digitala tjänster. Men det är sättet vi gör det på som skiljer oss från andra, menar Johan Stenborg. De stora industrijättarna har naturligtvis arbetat med digitalisering länge. Men mindre industribolag då? Kan digitala lösningar hjälpa dem framåt? Svaret är definitivt ja.
– Digital innovation är abstrakt. Ett exempel kan vara förebyggande underhållstjänster som en del av en leverans inom IoT. Alla industrier behöver förebyggande underhåll – se bara på en massafabrik där korta stillestånd kan kosta miljoner. Med uppkopplade sensorer kan maskinerna felsökas och rapportera brister innan något går fel – besparingsmöjligheterna är enorma.

Digital utveckling och hållbarhet
Cybercoms lösningar är kostnadseffektiva och kan som tidigare nämnt förhindra produktionsbortfall vilket ger stora kapitalbesparingar. Samtidigt arbetar Cybercom för en hållbar utveckling. Det främsta sättet för ett IT-konsultbolag att påverka inom området är med hjälp av digitala tjänster som genererar större nytta.
– Vi fokuserar på digital hållbarhet som affärsmöjlighet för kunderna. Att hjälpa andra att se teknikens möjligheter och att använda teknik för att utvecklas i riktning mot Agenda 2030 är nog vårt viktigaste bidrag till den hållbara utvecklingen, funderar Johan Stenborg, som även nämner tjänstedesign som ett stort område för Cybercom i Sundsvall.
Med hjälp av smarta, enkla lösningar och bra användarupplevelser kommer Cybercom att fortsätta stärka Sundsvalls företag och organisationer på väg in i den digitala utvecklingen.
– För att erbjuda ytterligare mervärde för kunderna erbjuder vi flera sammankomster per år, det kan vara workshops eller seminarier. Nu senast hade vi ett spännande och välbesökt seminare med Dennis Pamlin, FN-rådgivare och expert på hållbar omställning. Vi kommer att erbjuda fler liknande evenemang framöver, avslutar Johan Stenborg med.