Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Digital teknik kan lyfta resultaten i skolan

Kalmarsunds gymnasieförbund har gjort omfattande investeringar i ny teknik som ska lyfta resultaten i skolan. Det talas mycket om IKT, Informations- och kommunikationsteknik, men det räcker inte med att investera i allt vad digitalt heter. För att teknikinvesteringarna ska vara lönsamma och uppfylla de förväntningar som finns, bland annat gällande förbättrade studieresultat, så krävs ökad digital kompetens bland både lärare och elever.

Att införa arbetsmetoder så att den nya tekniken integreras med pedagogiken på rätt sätt har hög prioritet i de skolor som omfattas av Kalmarsunds gymnasieförbund. Förbundet har redan hunnit utrusta omkring 4000 elever med en egen dator enligt en-till-en principen.
– Digitaliseringen har utan tvekan slagit igenom med full kraft. Skolan måste anpassa undervisningen efter det, så att tekniken blir ett naturligt verktyg i kunskapsutvecklingen. Där tycker jag att vi redan kommit en bra bit på väg, kommenterar Joachim Håkansson, förbundschef Kalmarsunds gymnasieförbund.

Mitt i samhällsutvecklingen
Joachim Håkansson beskriver de senaste årens utveckling inom skolan som en övergång till den trådlösa pedagogiken.
– När samhället utvecklas i expressfart måste skolan göra likadant. Det handlar dock inte enbart om att investera i ny teknik, utan även om att anpassa pedagogiken så att skolan även fortsättningsvis vilar på vetenskapliga grunder. Skolan ska stå mitt i samhällsutvecklingen, förklarar Joachim Håkansson.
Kalmarsunds gymnasieförbund är redan inne på tredje året med en-till-en och inledningsvis anställdes även fem IKT-pedagoger som ska stötta både elever och lärare. Syftet är att maximera nyttan av investeringarna och säkerställa en hög måluppfyllelse i skolan.

Ingen mirakelkur
Med hjälp av digital teknik kan både elever och lärare få mer frihet i lärandet och undervisningen, menar Joachim Håkansson. Som exempel kan lektioner spelas in och därefter delas via nätet, eleverna kan därmed repetera och ta del av informationen igen om det behövs.
– Idag talar vi om en delningskultur med nya plattformar för det moderna lärandet. Det blir ett nytt fokus där eleverna får individuellt stöd och mer feedback. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att tekniken i sig inte är någon mirakelkur, betonar Joachim och fortsätter:
– Läraren är skolans viktigaste resurs och skickliga lärare är en av de viktigaste förklaringsfaktorerna för att eleverna ska nå goda resultat i skolan. Den grundläggande pedagogiken måste finnas där, tekniken är bara ett verktyg för att underlätta lärprocessen.

Rustar för arbetsmarknaden
Enligt Joachim Håkansson kan skolans satsningar på digital teknik och en-till-en minska de digitala klyftorna i samhället.
– Den digitala kompetensen efterfrågas överallt, det är därför naturligt att skolan ska rusta barn och ungdomar med den. Det vi gör är egentligen att rusta våra ungdomar för arbetsmarknaden, menar han.
Kalmarsunds gymnasieförbund omfattar Gymnasiesärskolan, Jenny Nyströmsskolan, Lars Kaggskolan och Stagneliusskolan i Kalmar. Inom förbundet finns även Stage4you Academy i Torsås och Ölands Gymnasium i Borgholm. Med sexton nationella program är förbundet sydöstra Sveriges enskilt största utbildningsanordnare på gymnasial nivå.