Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Digitala introduktionsutbildningar ger bättre lönsamhet

Flit AB i Jönköping är inget vanligt bemanningsföretag. Genom att satsa på yngre förmågor sticker Flit ut ur mängden – och det uppskattas. Det kan inte minst många långsiktiga samarbeten vittna om. Nu uppgraderar Flit tjänsteutbudet genom att satsa på digitaliserade introduktionsutbildningar fullt ut.

Kundspecifika, webbaserade introduktionsutbildningar har visat sig ge resultat. Konceptet kring e-learning, som Flit nyligen introducerat för återkommande kunder, ger nämligen bättre förutsättningar för personalen att snabbt sätta sig in i arbetet – vilket samtidigt ökar prestationen och i förlängningen även lönsamheten på företaget.
– Vi ser e-learning som en naturlig del av vårt erbjudande och vi tycker det funkar bra tillsammans med andra bemanningsföretag också, menar Erik Kylberg, vd och grundare av Flit. På större företag är vi ofta en av flera samarbetspartners och då är vår modell för e-learning tillgänglig för alla för att det ska underlätta för kundföretaget.
– Vi tror att information och utbildning som gagnar våra kunder måste vara fri och tillgänglig för alla, fortsätter Erik. Vi omsätter drygt 60 miljoner och vi verkar bara i Jönköpingsregionen och satsar bara på att bli främst genom våra kundsamarbeten och ungdomar i denna region.

Power nöjda med Flit
I skrivande stund har Flit sitt största kunduppdrag på Power International Logistics AB i Skillingaryd. Här introduceras mer än 200 personer årligen från tre olika bemanningsföretag till centrallagret. Platschefen Ulrika Onselius är mycket nöjd med samarbetet som byggts upp mellan Power och Flit.
På ett företag som Power med hög tillväxt och säsongsvariationer skapas naturligtvis en hög belastning vid introduktion av ny personal.
– Genom att använda den webbaserade introduktionen tillser vi att all personal får samma information och när de väl kommer till arbetsplatsen är de väl förberedda på sin uppgift. Här kan en fadder ta över och bygga vidare på den grund som lagts. Det har visat sig vara ett mycket framgångsrikt koncept, kommenterar Ulrika Onselius.

E-learning och arbetsprocessen
E-learning är kort och gott en interaktiv utbildning som kan se ut på många olika sätt. Utbildningen kan omfatta exempelvis film, bild, quiz, animering, prov och så vidare.
Flit jobbar med en mobilanpassad lösning som är helt webbaserad och den skickas ut till personalen via en länk. Arbetet börjar med en tydlig behovsanalys som görs tillsammans med kravställaren och därefter anpassas innehållet efter målgruppen. Efter insamling av information och data påbörjas produktionen av ett sammanhållande tema för att få med alla delar innan allt implementeras hos kund.
Anna Kylberg har genomgått en tvåårig utbildning inom e-learning vid Medieinstitutet i Stockholm. Nu bygger hon upp plattformen för e-learning på Flit.
– Tanken är att nyanställda ska genomgå webintroduktionen innan arbetet påbörjas, och på så vis vara väl rustade att påbörja uppgiften så fort de kommer till arbetsplatsen. Det sparar mycket tid som annars går till handledning och inlärning enligt traditionell modell, förklarar Anna, och tillägger att det dessutom utgör en trygghet för den anställde.
Andra fördelar med e-learning för konsulten är att man som anställd kan genomgå introduktionen när man vill eftersom den är helt oberoende av en fysisk plats.
– Detta passar verkligen dagens ungdomar, som är de Flit vänder sig till. Dessutom kan de anställda se och göra introduktionen hur många gånger de behöver för att känna sig trygga, en ordentlig introduktion är ju även en säkerhetsfråga ur arbetsmiljösynpunkt, säger Anna Kylberg avslutningsvis.