Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Digitalisering och stora fabriker i Skellefteå

Samtidigt som digitalisering och robotisering präglar förändringar i näringslivet byggs både mer och större.

Skellefteå präglas av mångfald i näringslivet med bred representation av verksamheter inom de flesta näringsgrenar. Från basindustri inom gruvnäring, skogs- och kraftindustri via verkstads-, fastighets och handelsföretag till ett brett utbud av företag i IT- service- och de s.k. kreativa näringarna.

Automatisering och digitalisering.
Oavsett verksamhet måste alla företag övervakas och styras av chefer och ledare. Hjärtat i mekanismen är företagens redovisning som ger information om både kassaflöden och resultatutveckling likväl som underlag för planering och styrning av verksamheterna. Processerna kring detta har på ett dramatiskt sett automatiserats och digitaliserats.

Skanning och molntjänster.
Fakturor hanteras elektroniskt och kodas automatiskt via skanning och avläsning. Banktransaktioner bokförs och avstäms automatiskt. Varulager inventeras med skanner och artikeljustering genereras i systemen. Och så fortsätter det att effektiviseras. Allt dessutom i system som numera är helt molnbaserade, dvs. endast tillgängliga via internet.

Datorkraft slukar elenergi.
Men detta kräver mycket datorkraft. En googelsökning renderar till serverarbete jorden runt motsvarande en gammal glödlampas strömförbrukning under en hel timme. Facebooks anläggning i Luleå drar dubbelt så mycket ström som SSABs smältverk. Energibesparing på ett ställe uppvägs av nya energislukande verksamheter.

Infrastruktur för självstyrande elfordron.
Vi trodde nog bilar skulle försvinna till förmån för traditionell kollektivtrafik. Men med snabbt växande elbilskapacitet och exakt positioneringsteknik är självstyrande bilar ingen science fiction längre. Självstyrande kompakta elfordon som förflyttar oss ”on demand” blir det självklara transportmedlet på fast mark. Rälstrafik för godstransport och nya moderna energisnåla flygplan drivna med batterier och solceller för långdistansresor. Lätta små flygplan som tar oss Skellefteå-Karibien tur och retur.

Det byggs mer och större.
Serverhallar och batterifabriker. Utvecklingsanläggningar. Tågtestbanor och verkstäder. Och, inte minst, infrastruktur med funktionella Europa-vägar samt räls mellan kuststäder, förbi våra godstunga fabriker. Det kommer att byggas både mer och större. Städer förtätas och sammanlänkas. Industrialiseringen fortsätter.

In i framtiden med PwC.
Som ett ledande företag i revisions- och konsultbranschen är PwC en aktiv partner för företag i deras digitalisering av redovisningen, modernisering av beslutsprocesser och outsourcing av tjänster med behov av både kompetens- och systemstöd. Tjänsteutbudet förändras snabbt i takt med digitalisering och robotisering. En spännande tid där vi bidrar på vårt sätt. Välkomna till framtiden med PwC.