Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Digitalwell Arena – innovativ satsning på framtidens hälsotjänster

Digitalwell Arena är en satsning på innovativa, digitala hälsotjänster som ger människor mer makt över sin egen hälsa.

-Vi står inför stora samhällsutmaningar och måste tänka nytt och arbeta på ett annat sätt för att klara dessa utmaningar, säger Magnus Bårdén, vd på Compare och processledare för Digitalwell Arena.

Compare är en klusterorganisation med cirka 100 medlemsföretag som jobbar för att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter och skapa tillväxt, innovation och säkra kompetensenstillgången inom ICT-sektorn i Värmland.

Compares just nu enskilt största satsning är Digitalwell Arena. Initiativet resulterade i att Compare – och Värmland – 2018 blev vinnare i Vinnväxtävlingen. Det innebär en tioårig finansiering av innovationsmyndigheten Vinnova för att bygga en nationellt och internationellt konkurrenskraftig innovationsmiljö kring digitala hälsotjänster.

-Att den här satsningen har hamnat i Värmland är ett kvitto på att det här finns en samlad kompetens för att kunna utveckla nya, digitala hälsotjänster. Här finns en livskraftig digital sektor, spetskunskap inom forskning och unik kompetens hos aktörer som Nordic MedTest och Experio Lab. Vi har dessutom politiker som tror på digitaliserings möjligheter, säger Magnus Bårdén.

Digitalwell Arena är en satsning på samverkan mellan näringsliv, offentlig sektor, akademin och civilsamhället som just nu består av 17 aktörer. Plattformens hjärta finns i Värmland, men den samtidigt är öppen för både nationella och internationella samarbetspartners.

I Digitalwell Arena skapas förutsättningar för företag att möta offentlig sektor och dess behov, vilket också ger tillväxt i det regionala näringslivet. Bland annat får företag och entreprenörer hjälp att skapa kontakt med offentlig sektor för att kunna testa nya hälsotjänster och produkter i verkliga miljöer. Omvänt får den offentliga sektorn möjlighet att delta i och påverka utvecklingsarbetet.

Aktiva användare med ökad makt över sin hälsa
Digitalwell Arena utvecklar digitala tjänster med användarna i fokus. På så vis ska individen få ökad förmåga att påverka sin egen hälsa och samtidigt minska behovet av hälso- och sjukvård. I dagsläget pekar allt på att vårdens resurser i framtiden inte kommer att kunna svara upp mot behoven hos en åldrande befolkning.

Förutom innovation av nya digitala hälsotjänster krävs en transformation till ett system som mer inriktar sig mot preventiva åtgärder, där människor ses som en resurs och inte passiva mottagare av hälso- och sjukvård.

-Det kräver också ett tydligt fokus och ett innovativt ledarskap hos den offentliga sektorn för att ta till sig nya lösningar, säger Magnus Bårdén.

Forskning tillför kunskap och kompetens
För att lyckas utveckla framtidens digitala hälsotjänster krävs också att avancerad, tvärvetenskaplig forskning förs ut till företag, offentlig sektor och civilsamhället. En viktig del i att Digitalwell Arena hamnade i Värmland är den samlade kompetens som finns på Karlstads universitet, exempelvis inom Datavetenskap och Centrum för tjänsteforskning. I det arbetet ingår också att tillsammans med näringslivet och akademin spetsa utbildningar, så att fler väljer att arbeta i den digitala sektorn för att möta framtidens behov.