Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Din lokala eldistributör i Grästorp

Grästorp Energi ek. förening är den lokala eldistributören inom Grästorps kommun samt delar av Vänersborgs-, Lidköpings-, Essungas- och Varas kommuner. – Vårt uppdrag är att se till att kunderna dels får en bra leveranskvalitet och dels en relevant nättaxa, säger föreningens vd Mats R Andersson.

Genom en fusion av ett antal distributionsföreningar bildades i slutet av 1960-talet Grästorportens elförening, som senare fick namnet Grästorp Energi ek. förening.
I samband med avregleringen av elmarknaden 1996 startades Grästorp Energi AB som ett helägt dotterbolag till Grästorp Energi ek. förening. Elnätverksamheten blev kvar i moderbolaget medan elhandeln sköts av dotterbolaget.
– Eftersom vi är en ekonomisk förening så är det våra kunder som är våra ägare. Om det går bra för oss under ett år och vi tjänar pengar så går pengarna oavkortat tillbaks för att förbättra nätet. Vi har ett annorlunda tänkande än ett aktiebolag, där ägaren vill ha avkastning på sitt insatta kapital, säger Mats R Andersson
Grästorps Energi har cirka 4200 nätanslutna kunder och kan i sammanhanget ses som ett litet nätbolag.
– Som alla små och medelstora lokalnät så känner vi vår bygd och våra kunder och deras behov. Vi lever och verkar där våra kunder lever och verkar. Våra montörer kan varenda kabel och linje i bygden och vid ett strömavbrott är de snabbt på plats och börjar arbeta för att åtgärda störningen. Detta är en styrka, säger Mats R Andersson.

Störningsfria elleveranser
En fågel på ledningen, ett nerblåst träd eller snötyngda grenar? Listan på vad som kan orsaka störningar i elleveransen kan göras lång. Huvuduppgiften för Grästorp Energi ek. förening är att lösa eventuella leveransproblem så snabbt som möjligt eftersom föreningens mål är säkra och störningsfria elleveranser.
Man förstärker kontinuerligt nätet genom att hela tiden gräva ner mer kabel. På så sätt tryggas kundernas elförsörjning även i framtiden.
– Under en treårsperiod ska vi nu jobba hårt med att se över och förstärka vårt nät och ta bort ställen där det är uppenbara risker för störningar, berättar Mats R Andersson.

Anslutning till fibernätet
Ett annat mål, där arbetet är igång, är att ansluta hela Grästorps tätort till fibernätet.
– Vår huvuduppgift är att se till att Grästorp ska vara en attraktiv kommun att bo och verka i och därför fiberansluter vi hela tätorten. Vi har inte börjat med fiberanslutning på landsbygden ännu, men där är de duktiga på att skapa egna fiberföreningar och på så sätt lösa uppgiften åt sig själva, säger Mats R Andersson.

Grästorp Energi och miljö
Grästorp Energi har i sitt miljöarbete etablerat en biogastankstation för personbilar på orten. Detta är gjort på önskemål från Grästorps kommun för att kommunen ska kunna övergå till gasdrivna kommunfordon.
Föreningen är också delägare i ett lokalt vindkraftverk i Grästorp, vilka det finns gott om.
– Vi är självproducerande på miljövänlig el inom vårt nätområde och på årsbasis producerar vi mer el på vindkraften än vad våra nätkunder konsumerar. I vårt elhandelsbolag har vi också valt att endast sälja förnybar energi i form av lokalt producerad vind- och vattenkraft samt EPD-certifierad vattenkraft, säger Mats R Andersson.