Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Din lokala partner när det gäller återvinning

Stena Recycling är ett återvinningsföretag med drygt 1000 medarbetare och närmare 100 anläggningar, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.
– En av Stenas framgångar är att vi finns på många platser i Sverige och har en lokal närvaro till våra kunder, säger Alexander Erixson, filialchef på Stena Recycling i Södertälje.

Ursprunget till Stena Recycling bildades 1939 då Sten Allan Olsson, bara 23 år, grundade Handelsbolaget Sten A Olsson Metallprodukter i ett litet kontor i Göteborg. Där andra såg skräp såg han en affärsmöjlighet. Det starka entreprenörskapet är än idag utmärkande för Stena – som fortfarande ägs av familjen Olsson.
1999 köpte Stena Gotthard Nilsson-gruppen och fördubblade därmed i stort sett sin verksamhet på den svenska återvinningsmarknaden.

Helhetslösningar
2007 fusionerades fyra bolag och bildade Stena Recycling AB och nu kunde företaget erbjuda helhetslösningar till sina kunder på ett helt annat sätt än tidigare. Verksamheten idag består av miljöanpassade lösningar för alla materialslag: papper, plast, farligt avfall, övrigt verksamhetsavfall, järn och metall.
– Vi vill alltid erbjuda den bästa lösningen som bidrar till att minska kostnaderna alternativt öka intäkterna beroende på avfallsslag, samt trygghet och miljönytta på samma gång. Vi kan dra nytta av både vår storlek och vår lokala närvaro för att lyckas med detta, säger Alexander Erixson och fortsätter:
– Vi vänder oss mot såväl små enskilda firmor och föreningar som stora koncerner och kommuner. Vi finns där avfallet finns helt enkelt.
Stena Recycling i Södertälje har åtta medarbetare och arbetar i Södertälje med omnejd och upp mot slussen i södra Stockholm.
– Vår specialitet i Södertälje är järn- och metallåtervinning. Där har vi en stor produktionsapparat som kan bearbeta materialet, som i sin tur skickas till olika bruk för nedsmältning.

En stark ägare
Alexander Erixson menar att långsiktighet är en av de stora styrkorna hos Stena Recycling.
– Vi har en stark och stabil ägare som hela tiden investerar i nya innovativa lösningar och idéer, allt för att ligga i framkant inom återvinningsbranschen, säger han.
Vad som också kännetecknar bolaget är att alltid agera kraftfullt för att ta ansvar för miljön.
– Vi jobbar stenhårt för att minska vår egen miljöpåverkan med nya hållbara lösningar och har alltid säkerheten i fokus. Vårt mål är att vi inte ska ha en enda olycka på våra gårdar. Att vi jobbar på ett säkert och miljöriktigt sätt är också ett starkt argument för att kunderna ska välja oss, säger Alexander Erixson.
Målsättningen för Stena Recycling är att återvinna material på klokaste sätt för att bidra till miljönytta och en stark ekonomi för sina kunder.
– Vi strävar ständigt efter att vara den ledande aktören i återvinningsbranschen och skapa mervärden till varje kund, säger Alexander Erixson avslutningsvis.