Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Din lokala partner när det gäller IT-tjänster

– IT har blivit en allt viktigare komponent i alla verksamheter och det innebär att man måste ha en leverantör som förstår sig på helheten. Där kommer Sogeti in som en stor aktör.
Det säger Jonas Karlsson, som är nationell mobilitetsansvarig på Sogeti.

Sogeti är ett konsultföretag som levererar högkvalitativa IT-tjänster på den lokala marknaden. Koncernen har cirka 20 000 medarbetare i 15 länder och av dessa arbetar cirka 1 150 konsulter vid företagets svenska kontor. I Sverige har varumärket Sogeti funnits i nuvarande form sedan 2003.
– Vi jobbar över hela IT-konsultsektorn och den lokala förankringen är en del av Sogetis affärsidé. Vi finns på 21 kontor i Sverige från Malmö i söder till Luleå i norr, berättar Jonas Karlsson, som jobbar på Sogetis Helsingborgskontor.
Sogeti levererar IT-tjänster i nära samarbete med kunderna. I tjänsteportföljen ryms IT-styrningstjänster, IT-specialtjänster, utvecklings- och integrationsprojekt, testning, systemförvaltning samt drift och utveckling av kundernas infrastruktur.
Sogeti arbetar nära lokala beslutsfattare och erbjuder sina kunder en kombination av bred teknisk kunskap och spetskompetens på IT-området.
På Helsingborgskontoret, som sysselsätter drygt 50 anställda, fokuserar man på följande tjänster:
• Webbar och portaler (EPIServer och SharePoint)
• Arkitektur & Integration (BizTalk och webMethods)
• Test
• Microsoft och företagets SEAMLESS-koncept
• Application Management (förvaltning)
– Vi kan hjälpa till med helheten i stora komplexa projekt och erbjuder allt från avancerad systemintegration och kvalitetstjänster till tjänster inom webb och mobilitet med allt vad det innebär, säger Jonas Karlsson.

Mobilitet
Ett område som Sogeti fokuserar starkt på just nu är mobilitet.
– De senaste fem-sex åren har företagen påverkats mycket av den mobila explosionen. Det är kopplat till hur dagens telefoner har utvecklats till att bli ”smarta telefoner”, som kontinuerligt är uppkopplade till Internet. När man surfar och använder sig av appar så har man tillgång till en uppsjö av funktioner och tjänster som användarna kontinuerligt kommer åt. Vi har fokuserat mycket på att hjälpa våra kunder med både mobilitet och webblösningar, säger Jonas Karlsson och fortsätter:
– Den stora utmaningen för företagen är hur man ska hantera den här växande floran av olika enheter. Användaren vill ju på ett gränslöst sätt flytta sig mellan de här enheterna och komma åt samma information oberoende av vilken enhet man använder. När man ska kontakta en bank eller boka biljett hos till exempel SJ så vill man göra det både från sin telefon, surfplatta och dator.

Nöjda kunder
Kundnöjdhet är en central del i Sogetis verksamhet.
– Vi mäter kundnöjdheten kontinuerligt. Kunderna får identifiera vad det är som är viktigt för dem i det specifika projektet. Varje projekt kan ha olika mål och då är det viktigt att kunden får förmedla det tidigt i projektet och vid avslutad leverans följer vi upp och mäter hur väl vi har uppnått målen. 98 procent är nöjda eller mer än nöjda med Sogeti och det är vi väldigt stolta över, säger Jonas Karlsson, som ser positivt på framtiden för Sogeti.
– Vi har tio mycket framgångsrika år bakom oss och ser en fortsatt tillväxt för Sogeti både i Sverige och globalt. Vår ambition för 2013 är att vi ska få ytterligare 375 medarbetare på Sogeti i Sverige.