Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

Din partner inom service av tung transportutrustning

Inriktningen hos STS, Sydhamnens Trailer Service AB, är underhåll och reparationer av tung transportutrustning på väg, det vill säga lastbil, efterfordon och eventuella påbyggnader.
STS har idag 16 verkstäder strategiskt fördelade över hela landet, från Malmö i söder till Luleå i norr.

STS grundades 1993 på Sydhamnsgatan i Helsingborg, därav namnet Sydhamnens Trailer Service. Sedan slutet av 90-talet har företaget etablerat ett flertal verkstäder runt om i landet och idag sysselsätts totalt cirka 140 anställda på de 16 verkstäderna.
– Vårt fokus är att vara en tillförlitlig och uppskattad partner när det gäller att underhålla och reparera tung transportutrustning på väg, det vill säga bil, släp och påbyggnationer, säger Stefan Klingberg, vd på STS.
Sedan 2009 ingår STS i TransLink Gruppen, ett integrerat nätverk av utvecklingsorienterade fabrikat och tjänster för tunga industriella transporter. I koncernen ingår också Kilafors, Briab, ORY, MST och Hjelms.
Kunder till STS är den svenska och internationella åkerinäringen samt de etablerade uthyrningsfirmorna.

Senaste tekniken
STS´ verkstäder är modernt utrustade med senaste tekniken för snabb, säker och konkurrenskraftig service.
STS erbjuder:
• samtliga förekommande reparationer och underhåll på lastbilar och efterfordon, även rep. av påbyggnader och kringutrustning
• ackrediterade för att släcka 2:or samt färdskrivare
• mobila kylaggregat på vissa verkstäder
• ackrediterade på MAN- och DAF-lastbilar på flertalet orter
• utför reparation och underhåll på entreprenadmaskiner
• STS kan ses som en komplett leverantör av verkstadstjänster för tunga transportutrustningar
• viss variation i utbud av tjänster förekommer mellan verkstäderna

En kostnadseffektiv service
– Vårt mål är att alltid erbjuda en kostnadseffektiv och konkurrenskraftig service till våra kunder. Vi är väldigt flexibla eftersom vi är en liten organisation med högt i tak och kan göra skräddarsydda upplägg efter våra kunders behov, säger Stefan Klingberg.
Målet för STS är fortsatt utbyggnad och tillväxt i nära samarbete med kunderna.
– Vi ska fortsätta på den inslagna linjen att etablera oss ännu närmare våra kunder och kontinuerligt utveckla våra tjänster för att ge kunderna en ännu bättre tillgänglighet och tillförlitlighet på deras transportutrustning. Vi har 16 verkstäder idag, men tanken är att det ska bli betydligt fler på sikt. Vill man nå framgång så gäller det att finnas nära kunderna, ha en tät dialog och växa tillsammans med dem. Om inte kunderna växer kan inte vi växa heller, säger Stefan Klingberg.