Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Din partner inom transport och logistik

Vare sig man behöver en kranbil, en kemisk transport, 50 ton grus, expressbud eller containrar kan m4 gruppen AB stå till tjänst. Företaget har sitt fokus på kostnadseffektiva och miljövänliga tjänster inom transport, logistik och entreprenad.

Idag är m4 gruppen ett av Mälardalens största företag inom logistik, transport och entreprenad med ett heltäckande utbud av tjänster och fordon.
– Vi utvecklar verksamheten hela tiden och avvecklar tjänster som inte är lönsamma och effektiviserar andra, säger Håkan Tångring, vice vd på m4 gruppen.
Företagets tjänster omfattar allt som krävs för transport, lager och anläggning, såsom expressbud, betongbilar, entreprenadmaskiner, avfallshämtning, contrainrar, grus, transport av farligt gods och mycket mer.
– Vi utför i princip alla tjänster inom logistik i dagsläget, säger Håkan Tångring.

275 delägare
m4 gruppen har 275 delägare som tillsammans förfogar över 600 fordon och drygt 150 maskiner. Företaget finns på ett flertal platser i Mälardalen samt har ett nyetablerat kontor i Malmö. m4 äger också ett flertal fastigheter i området.
m4 gruppen har siktet inställt på att erbjuda kunderna kostnadseffektiva och smarta logistiklösningar med minsta möjliga miljöpåverkan.

Företagets affärsidé är att vara 2000-talets bästa leverantör i Mellansverige och detta ska uppnås genom:
• administrativ effektivitet och enkelhet
• kreativitet som attraherar rätt kompetens
• lokal förankring och närhet till såväl små som stora kunder
• resurser att möta framtida krav från kunder och myndigheter

Stort upptagningsområde
Den lokala marknaden för m4 gruppen är runt Mälaren, men företaget arbetar även nationellt och utanför Sveriges gränser.
– Vi har startat upp ett nytt affärsområde som heter Logistik och Internationella Transporter och där jobbar vi med speditionsverksamhet på Europa, berättar Håkan Tångring. Detta är ett steg som vi som företag tagit för att kunna erbjuda kunderna konceptlösningar på hela flödet och utveckla partnerskapet.
– Vi är redan duktiga på att sälja transporter från punkt A till punkt B, men vi vill utveckla med ytterligare tjänster för att hjälpa kunden. Vi kan till exempel ta hand om kundens planering, lager och så vidare.
Målet för den kommande treårsperioden är att vara offensiva och gå från en omsättning på 1,5 miljard kronor till 2 miljarder med en lönsam tillväxt.
– Det kommer att ske med både organiskt och ickeorganiskt, säger Håkan Tångring avslutningsvis.