Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Din partner när det gäller återvinning

Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsföretag med närmare 100 anläggningar, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder.
– Vi är otroligt breda och kan handskas med alla typer av avfallsslag. Det är en maximering av resurserna som är vår kärnverksamhet och det har gjort att vi är det största och mest etablerade återvinningsföretaget i landet, säger Thomas Flyborg, filialchef på Stena Recyclings anläggning i Östersund.

Förr eller senare blir de flesta saker skräp och kastas. Oavsett om avfallet uppstår ur konsumtion eller i produktion så finns Stena Recycling där och tar tillvara råvarorna. Företaget samlar material från alla delar av samhället och som förvaltare av råvaror strävar man efter att återvinna så mycket som möjligt och undvika att lägga avfall på deponi.
I slutet av 1990-talet köpte Stena Recycling återvinningsföretaget Eve Nilsson AB i Östersund, som blev en av Stena Recyclings filialer. Filialen sysselsätter idag sju anställda.
– Alla filialer jobbar mer eller mindre med alla typer av avfallsslag och det gör även vi. Men vi sysslar först och främst med järn, metall och farligt avfall, berättar Thomas Flyborg.

Alltid nära kunden
Stena Recycling ingår i Stena Metallkoncernen som bedriver verksamhet på mer än 250 platser i 14 länder. Tillsammans utformar och anpassar Stena Recycling en återvinningslösning för kundens verksamhet.
Upptagningsområdet för filialen i Östersund är hela Jämtland och Härjedalen.
– Vi har källsortering i flera av kommunerna i länet och bra utbyggt med återvinningsstationer, där man har möjlighet till egen sopsortering. Några kommuner har inte källsortering ännu, men de jobbar på det och det tycker vi är bra. Ju mer man kan göra sorteringen själv desto bättre är det för alla parter, menar Thomas Flyborg.

Bidrar till miljönytta
Målsättningen för Stena Recycling är att återvinna avfall på klokaste sätt samt att bidra till miljönytta och en stark avfallsekonomi för kunderna. Företaget vet hur råmaterial utvinns, bearbetas, används och till slut återanvänds, återvinns eller, om det är nödvändigt, oskadliggöras eller deponeras.
– Ett av våra mål på Jämtlandsfilialen är att vi ska öka utförseln ännu mer på järnväg. Idag kör vi ut 85 procent av allt material på järnväg eftersom det är mest miljövänligt, säger Thomas Flyborg och fortsätter:
– Det finns material som inte går att återvinna fullt ut, men vi jobbar med detta. Vi har bland annat en professur på Chalmers och ett antal doktorander knutna till oss, som jobbar med vidareutveckling av återvinning. En viktig del för oss är att avfall är det som finns kvar när fantasin tar slut.