Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Din partner när det gäller blästring och lackering

Oscar Strandberg Industri AB i Örnsköldsvik utför målningsuppdrag i privata och offentliga anläggningar, såväl utvändigt som invändigt.
– Blästring och lackering är grunden i det vi gör och vi vänder oss främst mot verkstads-, pappers- och vattenkraftsindustrin, säger Michael Strandberg, vd på Oscar Strandberg Industri.

Familjeföretaget grundades av Oscar Strandberg 1946 och sedan dess har företagets målsättning varit att hålla en hög och jämn kvalitetsnivå på de arbeten som utförs.
I slutet av 1970-talet övertogs verksamheten av Oscars son, Lennart Strandberg, och sedan 2005 drivs företaget av tredje generationen genom Lennarts son Michael Strandberg.
– Vår styrka är att vi kan anpassa oss efter kundernas behov och att vi har en hög kvalitet på det vi gör. Vi har stora resurser både när det gäller lokaler, maskiner, utrustning och personal och vi kan åta oss allt från små till stora uppdrag, säger Michael Strandberg.
Företaget utför tvättning, blästring, sprutlackering, golvmålning och byggnadsmåleri. Uppdragen utförs dels ute på industrier och dels i egen verkstad dit kundernas gods transporteras för behandling.

Projekt för BAE Systems
Den största kunden till Strandbergs är BAE Systems som bygger bandvagnar och stridsfordon. Företaget är nu involverat i ett stort projekt till BAE Systems.
– Det svenska försvaret har köpt ett större antal bandvagnar av BAE Systems och vi lackar skroven och en hel del komponenter till bandvagnarna. Cirka 20 personer arbetar med de militära fordonen just nu, berättar Michael Strandberg.
Liksom i många andra branscher är konkurrensen stor i lackeringsbranschen.
– Vi har konkurrens dels från andra måleriföretag, men också från företag som lackerar själva i egna målningsanläggningar.

Värnar om miljön
Oscar Strandberg Industri drar gärna sitt strå till stacken för att värna om miljön.
– Vi är inte miljöcertifierade, men jobbar enligt ISO-kraven och uppfyller alla lagkrav som myndigheterna ställer på oss. Vi strävar också efter att vara ett steg före och väljer alltid färger med mindre lösningsinnehåll för att minska på utsläppen, säger Michael Strandberg.
Utveckling har varit bra för företaget fram till 2009 då finanskrisen slog till.
– BAE Systems tappade en stor order det året och fick dra ner på verksamheten och det fick vi också. Personalstyrkan minskade med 30 personer, från 85 anställda till 55. Det har varit tuffa tider i fyra år, men nu ser det väldigt bra ut. Det ser också ljust ut för BAE framöver med försäljning av både stridsfordon och bandvagnar. Dessutom genomför kraftbolagen en mängd renoveringar av sina kraftverk runt om i Norrland och där är vi med och målar och blästrar, dels i vår egen anläggning, men också ute på plats, berättar Michael Strandberg.
Oscar Strandberg Industri sysselsätter idag cirka 65 anställda.