Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Din partner när det gäller maskinuthyrning

Cramo hyr ut maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till byggindustrin, övrigt näringsliv och den offentliga sektorn genom cirka 125 depåer över hela Sverige.
Depån i Örnsköldsvik har funnits sedan mitten av 1980-talet och sysselsätter idag fem anställda.

Med över 400 depåer totalt och verksamhet i 15 länder är Cramo en av Europas största uthyrningsföretag. Cramo gör stora investeringar i ny utrustning varje år och erbjuder ett stort antal tjänster för att kunna tillmötesgå sina kunder på bästa möjliga sätt.
– Vi är väldigt flexibla och har god kunskap, men det är omöjligt för den enskilde att kunna allt i den här branschen. Vi är fem som jobbar på den här depån och alla är mer eller mindre specialist på något. Om man ser på Cramo över hela Sverige så blir vi väldigt starka, säger Jonas Svedin, depåchef på Cramo i Örnsköldsvik.
Verksamheten omfattar såväl korttidsuthyrning av enstaka maskiner som totalåtaganden i större projekt.
– Vi är ganska duktiga på liftar och har till exempel underhållsavtal med Metsä Board, som är en av Europas största papperstillverkare. Vi förser dem med liftar framför allt, berättar Jonas Svedin.

Ting 1 – en speciell byggnad
– Det är ett vacum på byggfronten i regionen nu, men vi har varit involverade i några större byggen i år, till exempel den nya brandstationen och fotbollshallen. Det som är aktuellt nu är en byggnad som kallas Ting 1 som Nybergs Fastigheter bygger tillsammans med Peab. Det är en väldigt speciell byggnad och kommer att bli ett kännemärke för Övik i framtiden, säger Jonas Svedin.
Dagens befintliga fastighet, det nuvarande Tingshuset, kommer att bevaras och en tredimensionell fastighetsbildning skapas. Den nya byggnaden kommer att grundläggas på innergården och inte ha någon fysisk kontakt med nuvarande byggnad. Fasaden kommer att bestå av glaserad, högblank keramik. Totalt kommer 51 lägenheter att byggas med i huvudsak fem lägenheter per våningsplan.

Ny vindpark
– En stor vindpark är också på gång att byggas, som ska bli Sveriges största. Bygget påbörjas under hösten och det ser vi fram emot. Det gäller att vara på tårna, men förhoppningsvis får vi vara med, säger Jonas Svedin.
Kvalitet och miljö är viktiga honnörsord för Cramo.
– Att spara på energin är kanske det som är mest i ropet idag. Det kan handla om allt från belysning till att ha bodar som är energietablerade. Idag etableras bodarna på ett annat sätt än tidigare. Förr ställde man bara bodarna på plintar och sedan blev det som det blev. Idag försöker vi isolera undertill och täppa igen så mycket det går för att hjälpa till att spara energi, säger Jonas Svedin.
Framtidsvisionen för Cramo i Örnsköldsvik är att fortsätta växa.
– Det skulle inte skada att bli en person till i företaget på sikt. Vi ska fortsätta att vara nummer ett i stan i vår bransch, säger Jonas Svedin.
Jonas har sin bakgrund i byggnadsbranschen och har jobbat på Cramo sedan 2003.