Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Din partner när det gäller specialgas och hydraulik

Jobsab AB i Landskrona är installationer till kunder inom specialgas, hydraulik, VS och traditionell industri.
Företaget, som idag har 20 anställda, utökar nu sin verksamhet genom att etablera en filial i Göteborg.

Jobsab grundades 1981 i samband med Öresundsvarvets nedläggning av Lars Jönsson, Lars-Erik Ohlsson och Christer Svantesson. 2004 skedde en generationsväxling i bolaget då verksamheten togs över av Magnus Jönsson, VD, samt Johan Ohlsson och Johan Jönsson, som är produktionsansvariga.

JOBSAB projekterar, förtillverkar, svetsar och installerar rörsystem för alla förekommande media.
Verksamhetsområden för Jobsab:
• hydraulikinstallationer
• gasinstallationer
• industriinstallationer
• projektledning
• VS-installationer
– Våra huvudnäringar är gas- och hydraulikinstallationer och sedan 2008 har vi ramavtal med Landskrona kommun för VS-service av kommunens fastigheter, berättar Magnus Jönsson.
Förtillverkning sker i företagets verkstad, där man bland annat har utrustning till att utföra rörbockning, svetsning och rengöring av både gassystem och hydrauliksystem.

Projekt med höga krav
Inom specialgas utför Jobsab många krävande projekt med höga krav på renhet, precision, kvalitet och leveranstid mot till exempel läkemedelsföretag, tekniska högskolor, livsmedelsindustrier och offshoreindustrin. Bland samarbetspartners inom specialgas kan nämnas AGA, Air liquide och Strandmöllen.
Inom hydraulikinstallationer utför Jobsab projekt mot skogs-, offshore- och tillverkningsindustrin. Bland samarbetspartners inom det här området kan nämnas GS Hydro AB och Rolls Royce.
– Vi gör installationer över hela Sverige, men framför allt söder om Stockholm. När det gäller kunder som Rolls Royce och offshoreindustrin utförs arbetet över hela världen.
– Vi utför rörinstallationer med stor noggrannhet. Inom både gas och hydraulik är det väldigt viktigt med renhet, säger Magnus Jönsson.

Alla licenser
Jobsabs medarbetare har alla erforderliga licenser, utbildningsnivåer och utrustningar för att genomföra sina projekt.
Företaget är en auktoriserad VS-installatör och certifierat av Sellihca, Swedac och Svenska Gasföreningen.

Ett aktuellt projekt för Jobsab just nu är installationer på forskningsanläggningen MAX IV i Lund.
Magnus Jönsson ser ljust på framtiden för Jobsab, inte minst med tanke på företagets nya etablering i Göteborg.
I Göteborg kommer Jobsab att specialisera sig på hydraulik och gasinstallationer. Våra nyanställda i Göteborg kommer bredda företagets kompetens vilket även kommer kunderna i södra Sverige tillgodo.