Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Distansutbildning öppnar möjligheter i digitaliseringens tidevarv

Att lägga mer resurser på distansutbildning och blended learning (blandade lärmiljöer) öppnar möjligheter för fler att studera. Dessutom förenar det alla hållbarhetsperspektiv då utbildningen till stor del sker över nätet och därmed kräver färre resor och mindre resurser, samtidigt som man med större utbildningsmöjligheter värnar om social hållbarhet.

Högskolan i Gävle har länge arbetat för att främja distansutbildning och har även hållbarhet som spets. Nästa år firar högskolan 40 år och distansutbildning har i princip funnits med som ett alternativ till campusstudier sedan starten. Det börjar nu närma sig en fördelning om 50/50 mellan distansstudier och campusbaserade utbildningar, mycket tack vare teknikens framsteg.

Mer blended learning
I digitaliseringens tidevarv växer distansutbildning och traditionell campusutbildning samman.
– Vi arbetar mer med blended learning idag där vi varvar nätbaserade föreläsningar med gruppseminarier. Det blir ett allt större fokus på lärande genom nya metoder och inom högskolebiblioteket har vi ett ansvar för att stödja distansutbildning med nya högskoleövergripande projekt, berättar bibliotekschef Maivor Hallén, som även är samverkanschef på högskolan.
För att stödja den nya tidens lärande satsar högskolan på att skapa nya miljöer. Tekniken får mer utrymme i de nya studielokalerna och den traditionella föreläsningssalen får ta ett steg tillbaka. Olika forskningsprojekt bedrivs på temat förnyelse, gällande såväl undervisningsmetoder som nya studiemiljöer.

Digitalisering och hållbarhet går ihop
Högskolan i Gävle har haft hållbar utveckling som verksamhetsidé under många år. Hela högskolan är miljöcertifierad enligt ISO 14001 sedan 2004 och var också bland de första att bli certifierade. Att sätta människan i centrum och utveckla kunskap om hållbara livsmiljöer har länge varit bland det allra viktigaste.
Hållbarhet genomsyrar sedan länge all utbildning och forskning vid högskolan. Nu tar man ytterligare ett kliv framåt och förenar digitaliseringens möjligheter med hållbarhetsperspektivet.
– Genom att använda digitala kanaler för undervisning och kunskapsförmedling kan man spara in mycket resurser i form av bland annat resor och pappersbaserat material. Dessutom blir tillgängligheten högre eftersom vi kan sprida mer information till större målgrupper samtidigt, förklarar Maivor Hallén, som avslutar med en framtidsdröm:
– När vi sammanfogar distans- och campusutbildningar blir urvalet större. Det öppnar också nya möjligheter för fler att studera. Jag drömmer nu om att vi ska kunna skapa utbildningar i samverkan med andra lärosäten. Tekniken finns, och viljan finns – nu gäller det bara att etablera fler framgångsrika samarbeten för det.