Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Distansutbildning skapar möjlighet för det livslånga lärandet

Det är svårt att kombinera yrkesliv med studier om man är tvungen att delta på föreläsningar på ett visst campus. Distansundervisning passar vår tid och ger många möjlighet att studera vidare trots att de befinner sig mitt i livet.

Högskolan i Gävle (HiG) har länge bedrivit distansundervisning och här läser 44 procent av studenterna på distans.

– Förr var det stor närvaroplikt på campus, nu kan man läsa hela program såsom ekonom- eller socionomprogrammet på distans, säger bibliotekschef Maivor Hallén.

Det är Learning Center vid högskolans bibliotek som koordinerar distansundervisningen, som fram till för några år sedan vilade på två koncept: videokonferensteknik och lärplattformen Blackboard. Numera har den webbaserade tekniken till stor del ersatt videokonferenstekniken. Detta har minskat kostnaderna och ökat tillgängligheten avsevärt.

Den som inte kan ta sig till campus, men ändå behöver stöd eller hjälp med sina studier kan besöka ett av alla lärcentra som finns utspridda över landet.

Det är lokala mötesplatser där man kan träffa andra studenter, vägledare, lärare och handledare. Här får distansstudenter tillgång till lokaler och utrustning i form av videokonferensstudio, datorer med internet, bokningsbara grupprum, kopieringsmöjligheter med mera. Det finns också möjlighet att tentera på ett lärcentrum.

Välbesökt bibliotek
Biblioteket med Learning Center utgör hjärtat av högskolans campus. Med sin moderna formgivning sticker det verkligen ut från de omgivande regementsbyggnaderna från 1909.

– Det har ritats av Hans Tirsén i Umeå och invigdes 2006. HiG:s starka miljöprofil finns inbyggd i bibliotekets väggar kan man nästan säga. De är nämligen gjorda av sibiriskt lärkträ, som åldras utan behov av underhåll och taket är av sedumgräs, berättar Maivor Hallén.

Trots att de inte behöver vara på campus så sitter många studenter som pluggar på distans ändå i biblioteket, som brukar vara mycket välbesökt.

– Man vill väl ha människor omkring sig. Dessutom är det smidigt att sitta i något av våra 30 grupprum om man behöver diskutera grupparbeten med andra.

I biblioteket finns även en skrivarverkstad där man kan få hjälp med hur man skriver en vetenskaplig uppsats.

Nya generationens lärande
Om man tidigare pratat mycket om distansundervisning kontra fysisk undervisning på campus, så flyter dessa former mer och mer ihop och idag pratar man snarare om ”blended learning” och att undervisningen sker i ”flipped classrooms”, det vill säga laborativa lärosalar eller kreativa rum. Något som nu är på gång att etableras på HiG.

– Syftet med en laborativ lärosal är att inspirera till nya undervisningsformer, studentsamarbete och diskussion samt ökad användning av informations- och kommunikationsteknik i både campus och distansundervisningen. Det nya arbetssättet i de nya lärosalarna ökar även studenternas aktiviteter, delaktighet och lärande, avslutar Maivor Hallén.