Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Ditt lokala energiföretag i Degerfors

Degerfors Energi är ett traditionellt, kommunalt energibolag med tre affärsområden: Elnät, Fjärrvärme och Stadsnät.
Företaget startade i bolagsform 1996 och ägs av Degerfors kommun till 100 procent.

Degerfors Energi är det lokala energiföretaget för el och bredband samt produktion och distribution av fjärrvärme.
– Vi började med fjärrvärme för många år sedan i de egna kommunala fastigheterna. Idag är i princip alla fastigheter plus cirka 250 villor i Degerfors kommun anslutna, berättar Peter Lilja, vd på Degerfors Energi.
Fjärrvärme är en klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform. Tack vare fjärrvärmen är luften i städerna renare och utsläppen betydligt lägre än i slutet av 1900-talet.
Affärsområdet Degerfors Elnät ansvarar för eldistributionen inom Degerfors tätort och omkringliggande landsbygd. Företagets elnät överför årligen cirka 75 GWh elkraft till drygt 4500 kunder. Elnätet består till stor del av jordkabel, men en del friledning finns kvar på landsbygden.
1998 påbörjades utbyggnaden av Degerfors stadsnät. I det öppna stadsnätet väljer man själv vilka tjänsteleverantörer man önskar utifrån sina mål och behov.
Via beställningsportalen Qmarket kan kunderna välja och vraka mellan mängder produkter och tjänster, exempelvis TV, telefoni, bredband, hemlarm och nöjespaket.

Samarbete kring utbyggnad
En utbyggnad av vatten och avlopp längs västra Möckelnstranden mellan Degerfors och Karlskoga har startat. Utbyggnaden innebär att ett 90-tal hushåll i Degerfors kommun nu får kommunalt vatten och avlopp samt att ett 40-tal hushåll i Karlskoga kommun kopplas till Degerfors nät. I framtiden kommer det även att finnas möjlighet att ansluta upp till ett 100-tal nya hushåll i de båda kommunerna.
– Vi har idag fyra fjärrvärmenät, två i tätorten Degerfors och varsitt nät i de båda kransorterna. Vi kommer att avveckla ett av näten i kransorterna och i tätorten tittar vi på att bygga ihop fjärrvärmenäten i södra och norra Degerfors, berättar Peter Lilja.

Tar ansvar för miljön
Att ta ansvar för miljön är en självklarhet för Degerfors Energi och detta har gett goda resultat för företaget.
– Ja, vi jobbar väldigt mycket med miljön, framför allt inom affärsområdet Fjärrvärme, säger Peter Lilja. Förra året jobbade vi mycket med att få bort fossila bränslen och vi lyckades komma ner till fyra procent i alla våra nät. Resten är biobränsle och det är vi mycket stolta för.
Degerfors är en kommun som har minskat sitt invånarantal de senaste åren och detta slår naturligtvis igenom på energibolagets anslutningar.
– I slutet av 90-talet revs dessutom ganska många hyreshus i Degerfors och det minskade vårt underlag också, säger Peter Lilja och fortsätter:
– Vår vision är att vi ska bli helt fossilfria i fjärrvärmenätet och inom stadsnät jobbar vi mot de nationella målen. Det innebär att vi ska täcka 90 procent av hushållen fram till 2020.
Peter Lilja har arbetat på Degerfors Energi sedan 1992 och tillträdde Vd-posten i maj 2013.
Degerfors Energi har 13 fast anställda plus cirka 10 inhyrda årsarbetare.