Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Diversebutik för legotillverkning – nu även med egen produkt

Tre D Mekaniska AB har bidragit till att placera Olofström och Blekinge på kartan. I alla fall när man talar om framstående legoproduktion med tillgång till marknadens mest moderna processer och utrustning. Företaget är nämligen ett av de främsta i Sverige när det gäller högteknologisk laserbearbetning.

Den moderna verkstadsindustrin har ett högt kunskapsinnehåll och förlitar sig på processer som i många fall är långt automatiserade. Den nya tidens industriarbetare jobbar med både idéutveckling och konstruktion, och programmerar ofta en robot som sköter själva tillverkningen för att slutligen noga inspektera det som färdigställs.

Diversebutik öppen för alla
Att vara legotillverkare omfattar idag mycket mer än att tillverka direkt från kundens ritningar. Numera ingår det ofta en hel del utvecklingsmoment också, där man i nära samråd med kunden vidareutvecklar befintliga underlag. Ibland kan det innefatta utveckling av en helt ny process för att tillverka en specifik produkt, andra gånger kanske det räcker med att anpassa en befintlig. Oavsett vilket så står Tre D Mekaniska till industrins förfogande och den gemensamma nämnaren i samtliga projekt är plåt.
Tre D Mekaniska är inte uppbundna till en specifik bransch eller typ av företag, utan tillverkar allt från enklare plåtdetaljer till mycket avancerade konstruktioner för ungefär 120 olika återkommande kunder. Bland kunderna finns en stor mångfald av olika branscher och inriktningar representerade, vilket också är något som gör Tre D Mekaniska unikt på den svenska marknaden, enligt vd:n Olle Haglund. Även storleken på kundföretagen varierar från minsta till största.
– Vi är en diversebutik för legotillverkning och mekanisk bearbetning. För att vara mindre sårbara under konjunkturförändringar har vi valt att vara breda, men samtidigt riktigt vassa kompetensmässigt. Man får aldrig luta sig tillbaka, vi är ständigt lyhörda för förändringar och nya möjligheter, säger Olle Haglund.

Egen produkt lanseras
För drygt fem år sedan hade Tre D Mekaniska cirka 25 anställda. Nu sysselsätter företaget det dubbla i Vilshult strax utanför Olofström. Tillväxten har mycket att göra med förmågan att tänka nytt och våga satsa på nya nischer. Nu när företaget står inför lanseringen av en egenutvecklad produkt kommer dessa egenskaper väl till pass.
– Vi kommer att lansera en fällbar lastpall inom kort. Det är en produkt som ligger i tiden om man ser till möjligheten att effektivisera returtransporter och spara lastutrymme. Ihopfälld tar den väldigt lite plats, och det förenklar givetvis för kunderna i hanteringen av den. Lastpallen testas redan tillsammans med några av våra större kunder, berättar Olle Haglund.
Det blir en spännande utveckling för Tre D Mekaniska. Dels ska företaget marknadsföra sin nya innovation, och dels fortsätta att kontraktstillverka för några av Sveriges största producenter av allt från fordonskomponenter till medicinsk utrustning – samtidigt som man utgör en resurs även för den lilla entreprenören som behöver någon enstaka plåtdetalj då och då.