Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Dockstavarvet bidrar till ett bättre rustat försvar

Svenska skeppsbyggare har blivit lätt räknade under de senaste decennierna, men den stolta båtbyggartraditionen lever kvar vid ett antal underhålls- och reparationsvarv samt en handfull nybyggarvarv. Bland dem finns Dockstavarvet i Höga Kusten, beläget strax söder om det mäktiga Skuleberget i tätorten Docksta i Kramfors kommun.

Dockstavarvet har en sekellång tradition som nybyggarvarv då det grundades redan 1905. Den första lotsbåten levererades 1907 och var då i trä. När Sverige började tappa sin position som varvsnation valde Dockstavarvets ägare att satsa på nya nischer och därmed kunde varvet fortsätta utvecklas, huvudfokus var fortfarande lotsbåtar men i ny tappning med nya material.

Utvecklar tunga lotsbåtar
Från Dockstavarvet har hundratals patrull- och stridsbåtar levererats till det svenska försvaret och ytterligare hundratals till utländska försvarskunder. Dessutom står varvet för en mycket gedigen erfarenhet och kompetens när det gäller utveckling av lotsbåtar. Under de senaste decennierna har över 50 lotsbåtar i aluminium byggts för kunder i Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, Turkiet och Storbritannien.
Att den tyska marknaden värdesätter svensk kvalitet är tydligt med tanke på tidigare leveranser av lotsbåtar från Dockstavarvet mellan 2010 – 2012. Utveckling av lotsbåtar står även fortsättningsvis för en stor del av verksamheten då varvet under 2016 fick in ytterligare ett par kontrakt från tyska beställare. Dockstavarvets vd Anders Hellman berättar:
– Vi utvecklar ett par av de största lotsfartygen som byggts i modern tid. De mäter 28 meter i längd och väger över 100 ton. Den tyska sjöfartsmyndigheten, som beställt fartygen, kräver så pass stora lotsbåtar på grund av de tuffa väderförhållanden som råder där de ska stationeras. Vi har tidigare samarbetat med samma beställare och levererat ett par liknande lotsbåtar och har därmed en hel del kunskap att hämta från tidigare projekt.
Dockstavarvet kommer att leverera de två fartygen under året och ordersumman uppnår nästan 100 miljoner kronor.

Fortsatt positiva vindar
De positiva vindar som blåste under 2016 fortsätter även i år. Efter sommaren 2016 skrevs ytterligare ett kontrakt med en tysk beställare, den här gången privatägda Lotsbetrieb GmbH M/V som beställt två 15-meters lotsbåtar. Även dessa ska levereras i år.
– För oss innebär det nya kontraktet att vi förstärker vår marknadsposition även utanför militära och offentliga beställare, konstaterar Anders Hellman.
Nybyggnation och export kommer även fortsättningsvis att vara huvudfokus. Ungefär 90 procent av verksamheten är nybyggen och andelen som går på export överstiger 80 procent. För att bredda och stärka Dockstavarvets verksamhet valde man att komplettera med reparationsverksamhet på andra håll i Sverige. I början av 2000-talet påbörjades det genom övertagande av ett varv på Rindö utanför Stockholm samt några år senare genom delägarskap i Muskövarvet som också ligger i Stockholms skärgård. Här finns ingen nybyggnation men det svenska försvaret är fortsatt en stor och viktig kund.
– Vi ser att Muskövarvet och Dockstavarvet verkligen kompletterar varandra och tack vare de olika inriktningarna kan vi även fortsättningsvis hålla en hög servicenivå för våra kunder – såväl för svenska försvaret som för andra offentliga och privata beställare, säger Anders Hellman som avslutning.