Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Donsös yngsta stjärna lyser klart

Siriusgruppen är med sina drygt 20 år ett ungt företag omgivet av gamla anrika rederier på Donsö. Sin ringa ålder till trots så har Sirius lyckats växa sig starkt och utgör idag ett av de största rederierna på Donsö. Inom gruppen finns dessutom både eget befraktningsbolag samt en väletablerad fartygsagent.

Bröderna Anders, Daniel och Jonas Backman är uppvuxna med havet nära inpå. Att vara delaktiga i att bevara arvet från Donsö som en även i framtiden framstående lokalisering för rederiverksamhet såg de som en självklarhet. Genom att de startade Sirius så sent som 1994 fick branschen en kraftig föryngring på Donsö och i samma veva var det också läge att introducera nya idéer.

Sirius ofta först
Svensk sjöfart är allmänt känd världen över som en mycket framsynt och välinvesterad verksamhet, såväl tekniskt som miljömässigt. Under åren har Sirius ofta varit först med att prova ny teknik som minskar miljöpåverkan avsevärt.
Redan 2010 var Sirius produkttanker Olympus världens första i sitt slag att sänka sina kväveutsläpp med hela 90 procent. Resten av flottan har därefter följt samma utveckling och idag platsar samtliga av Sirius fartyg bland världens främsta ur miljösynpunkt.
Sirius opererar enbart med moderna produkttankers i storleksklasser från 2.500 – 12.000 dwt (dödviktston). Under 2016 beställdes ytterligare två oil/chemtankers på 7.999 dwt som ska levereras från Avic Dingheng i Kina 2018.
I tillägg till det satsar Sirius även på en utveckling inom LNG-segmentet, precis som många andra rederier på Donsö. De två nya fartygen kommer att förberedas för LNG-drift.
– Våra kunder är noga med sin gröna profil och vill kunna marknadsföra sig med miljövänliga alternativ. Därför satsar vi inom Sirius på att utveckla vår verksamhet med hjälp av LNG, kommenterar vd Jonas Backman.

Allt hänger på synlighet
Det är minst sagt en spännande utveckling som pågår bland rederierna på Donsö. Att satsa på nybyggen är ett viktigt led i att skapa en ung flotta som är attraktiv på marknaden. Samtidigt som det är viktigt att hålla sig a jour med ny teknik, så är det lika viktigt att vara lyhörd för vad marknaden behöver. Det är Sirius Charterings uppgift.
– Vår verksamhet kan liknas vid en försäljningsorganisation på land, och det vi marknadsför är lastutrymme ombord på tankfartyg. Vi befraktar fartyg inom Siriusgruppen såväl som andra rederiers fartyg. Vår roll är med andra ord central för att hela rederiverksamheten ska gå runt, säger Martin Sjöholm på Sirius Chartering.
På Sirius Chartering är man specifikt inställd på att arbeta så nära industrin som möjligt och styra verksamheten efter kundernas behov. Att skriva långa avtal och skapa täckning för flottan över lång tid går före snabba och kortsiktiga vinstmöjligheter.

Mångfald och erfarenhet
Vald. Anderson Shipagency ingår i Siriusgruppen sedan 2005 men grundades i Göteborg redan 1944. Precis som moderbolaget utgör Vald. Anderson ett dynamiskt och kreativt bolag som vågar vara nytänkande.
– Vår omsättning har ungefär fyrdubblats under de senaste tio – tolv åren. Innan företaget blev en del av Sirius var inriktningen enbart tankfartyg i Göteborgs hamn, men idag betjänar vi alla sorters fartyg i alla svenska hamnar. Jämförelsevis så hanterar Vald. Anderson idag cirka 1800 fartygsanlöp per år, för tolv år sedan var det runt 300, berättar Johan Helmer, verksamhetsansvarig på Vald. Anderson Shipagency.
Som skeppsmäklare måste man ha ständig beredskap och Vald. Anderson är tillgängliga dygnet runt, årets alla dagar.
– Vi präglas av såväl nytänkande i form av en bred mångfald bland våra anställda, samt lång erfarenhet som en av Sveriges äldsta fartygsagenter. Vi tar fullt ansvar – från att anmäla fartyget till alla myndigheter och servicefunktioner som krävs samt att vi är noga med att effektivisera alla moment i fartygsanlöpet, säger Johan Helmer.