Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Drivecs system kan reducera onödig bränsleförbrukning

Inriktningen hos Drivec AB i Helsingborg är att utveckla och sälja ledningssystem som sparar mellan 7 och 15 procent av bränsleförbrukningen hos tunga fordon.
– Det finns mycket utbildning i ecodriving, men man tappar bort de kunskaperna väldigt fort. Med vår utrustning i fordonet får man en uthållig besparing av bränslet och 4000 förare i 1200 fordon använder systemet dagligen. Dessutom sparar man på bromsarna och däcken och det blir färre olyckor i trafiken, säger Hans Ekdahl, VD på Drivec AB.

Drivec AB grundades 2006 av Klas Göthe, Johan Göthe och Hans Ekdahl och visionen var att spara bränsle vid tunga transporter.
Det hela började med att Klas Göthe importerade bränslestyrningsutrustning från Sydafrika, som provades på olika fordon i Sverige med blandade resultat. Klas hade en son, Johan Göthe, som hade läst teknik och IT på Chalmers och universitetet i Lund. Johan lyckades knäcka en bra idé för att spara bränsle och systemet, som heter Drivec Manager, har Drivec AB patenterat.
Drivec vänder sig främst mot åkerier och bussoperatörer.

Beräknar förarbeteendet
– Systemet gör att vi kan beräkna den mängd bränsle som föraren använder i onödan och som inte beror på väglag, väder eller fordonets egenskaper. Vi kan beräkna förarbeteendet och kvantifiera det på ett sätt som ingen har lyckats med tidigare, berättar Hans Ekdahl.
Drivec Manager mäter förarbeteendet som endast är baserat på vad han eller hon kan påverka genom att planera körningen och undvika fortkörning, tomgång och onödiga bromsningar, som är ett exempel på bristande planering. Systemet identifierar hur föraren kör och visar hur denne kan förbättra körningen i realtid. Detta görs med enkla tydliga symboler, som också talar om hur mycket bränsle som förbrukas i onödan.
– Drivec Manager består av en fordonsdator och en skärm som monteras i fordonet. Produkten ger föraren kontinuerlig återkoppling hur han eller hon kör och sedan skickas informationen till en central databas. Där kan föraren själv se vad som hänt under föregående tidsperiod, till exempel vecka eller månad. Även fordonsägaren, om det inte är samma person som föraren, kan titta på informationen, berättar Hans Ekdahl.

Enkel återkoppling
Endast Drivec kan reducera onödig bränsleförbrukning permanent från företagets kostnader. Inget annat system kan tala om när, var och hur mycket bränsle som har slösats bort och samtidigt ge en meningsfull och enkel återkoppling.
Utbildning i ecodriving för att köra miljövänligt och bränslesnålt är vanligt, men Hans Ekdahl menar att de som får dessa utbildningar tappar bort sin kunskap väldigt fort.
– Man har gjort blindtester på folk som har utbildat sig i ecodriving, men inte haft någon återkoppling. Direkt efter utbildningen sparar förarna mellan 7 och 15 procent av bränslet. Efter en vecka eller två har det mesta fallit bort och efter två månader ungefär är bränslebesparingen i bästa fall två-tre procent. Men om man sätter in vår utrustning med ständig återkoppling så får man en uthållig besparing av bränslet på storleksordningen 7 till 15 procent, säger Hans Ekdahl.

En lönsam investering
Om lämpliga datorer finns monterade i fordonet kan Drivecs system installeras för cirka 7000 kronor plus en månadsavgift på 200 kronor. Vid en årlig bränslekostnad på 40 000 kronor – fem års avskrivning – och uppåt blir det lönsamt och härtill ska läggas minskade kostnader för bromsar, däck och olyckor.
– Det paradoxala i Sverige är att tung trafik som använder fem-sex gånger mer bränsle per mil jämfört med en personbil inte får några morötter som personbilarna får med skattebefrielse och superpremier. Kanske är det dags att stötta den tunga trafiken och få en minskning med 7-15 procent av utsläppen, säger Hans Ekdahl.