Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Drivkraft för regional utveckling förenas med global strategi

Det heltäckande logistikbolaget Albini & Pitigliani Sverige AB etablerades 1999 av tre entreprenörer från Borås. Verksamheten bedrivs mitt i en av Sveriges starkaste logistikregioner och den lokala förankringen kommer även i framtiden att vara en tydlig framgångsfaktor under nya ägare med stark internationell inriktning.

Albini & Pitigliani Sverige AB ägs sedan 2013 av det globala logistikföretaget Kerry Logistics, som har över 19 000 medarbetare världen över.
Att vara en drivkraft för regionens utveckling har alltid varit en del av huvudambitionen för Albini & Pitigliani, något som fortfarande är högaktuellt när företaget tar nästa steg med en lite mer offensiv tillväxtstrategi.
– Vi har ett mycket fördelaktigt logistikläge i Borås, speciellt med tanke på att flertalet av våra kunder är verksamma inom mode- och konfektionsindustrin, kommenterar vd Torbjörn Hagberg inledningsvis.

Marknadens mest flexibla logistikföretag
Italien, Portugal, Turkiet och Rumänien, Marocko, Tunisien, Egypten, Kina,
Hong Kong, Bangladesh och Indien, har länge varit starka marknader. Tillsammans med Kerry Logistics kan Albini & Pitigliani nu även vidarutveckla sitt erbjudande gentemot den asiatiska marknaden med fokus på tillväxtregioner som Fjärran Östern och Sub India.
– Visionen är att vara kundvänliga och enkla i vårt förhållningssätt samtidigt som vi strävar efter att vara marknadens mest flexibla logistikföretag. Vi arbetar väldigt nära våra kunder och försöker ge en extraordinär service.
Albini & Pitigliani erbjuder kunderna ett helhetsåtagande som 3PL-partner och representerar således hela logistikkedjan inklusive lagerhållning, packning och distribution till slutkund. För en del kunder sköter man till och med hela e-handelsverksamheten från order till leverans.
– Vi har regelbunden kontakt med kunderna och arbetar för att uppnå en så hög tillgänglighet som möjligt. När kunderna söker oss ska de få svar direkt, oavsett ärende. Den personliga prägeln är något som vi kommer att bevara och vidareutveckla samtidigt som vi satsar på tillväxt, tillägger Torbjörn Hagberg.
Albini & Pitigliani är AEO-certifierade med en tullterminal på 14 000 kvadratmeter.

Utveckling nära besläktad med hållbarhet
Konfektionsindustrin har hittills varit dominerande för Albini & Pitigliani i Sverige. Till den nya strategin hör även att utveckla verksamheten inom kompletterande nischer som kan stärka företagets position såväl lokalt som globalt.
– Vi har för avsikt att växa med befintliga kunder samtidigt som vi även rustar för att kunna möta nya behov på marknaden. Tillsammans med kunderna ska vi utveckla hela logistikkedjan och effektivisera så långt det går, allt för att minimera leveranstider och öka den ekonomiska lönsamheten både för oss och för kunderna. Arbetet är dessutom en del av vår miljöambition, eftersom effektivare transporter generellt medför minskad miljöbelastning.
Torbjörn Hagberg tillägger slutligen att Albini & Pitigliani även värnar om social hållbarhet där man enbart arbetar med fasta åkerier där de flesta utgör mycket långvariga samarbetspartners. Det är en del av ambitionen att även vara en långsiktig arbetsgivare med bra villkor.