Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Drivkraft för utveckling av forskningsnära verksamhet

Erfarenhet och expertis från två av marknadens främsta och mest specialiserade företag inom konsultuthyrning och rekrytering har samlats under samma tak. Den 1 juni i år bildades nämligen Dfind Science & Engineering genom en sammanslagning av Proffice Life Science och Dfind Engineering.

Fokus för det nya bolaget är att attrahera och erbjuda våra kunder de bästa konsulterna inom teknik, produktion och Life Science. Den nya inriktningen tydliggörs genom det nya företagsnamnet.
– Vi är en stor arbetsgivare i Södertälje som erbjuder företag försörjning av nyckelkompetenser inom Life Science-industrin som är en viktig del av Södertäljes arbetsmarknad, säger Johan Östman, verksamhetsansvarig i Stockholmsregionen.

Drivkraften i nya bolag
Dåvarande Proffice Life Science hade ett betydande antal konsulter i AstraZenecas gamla forskningslaboratorier,, kompetens som till stor del fortfarande finns kvar i regionen och som idag är drivkraften i nystartade forskningsbolag.
I samband med att Dfind Science & Engineering fortsätter att serva industrin med kompetens för uppbyggnad av ett nytt kluster i Biovation Park som nu expanderar i AstraZenecas gamla lokaler rustar man även för något större. Ett framtida Södertälje Science Park, där industri möter akademi och där olika branscher integreras i en forskningsnära, kreativ miljö.
– Vi ser stora utvecklingsmöjligheter i samband med att Södertälje Science Park växer fram, säger Johan Östman lite hemlighetsfullt.

Tryggar tillväxt
Dfind Science & Engineering vänder sig till alla typer av företag som behöver naturvetare och ingenjörer. Det handlar dels om ren konsultuthyrning, och dels om rekryteringstjänster där Dfind Science & Engineering kan ta ansvar för hela rekryteringskedjan från annonsering till anställning.
Life Science-sektorn i Södertälje domineras, vid sidan av AstraZeneca, av ett stort antal mindre aktörer med stor tillväxtpotential. Trots att de är expansiva kan det vara riskfyllt att anställa alltför många på en gång, då kan Dfind Science & Engineering stötta med högutbildade konsulter. På så vis tryggas tillväxt i företagen utan att stora kapital måste bindas upp på fast personal.
– Inom vår egen personalstyrka har samtligautbildning och arbetslivserfarenhet inom Life Science-, teknik- och ingenjörssektorn. Det ger oss en stor förståelse för våra kunders verksamhet och behov, tillägger Östman.

Bygger Life Science-sektorn inifrån
Samtidigt erbjuder företaget unika möjligheter för konsulterna, som inte minst får en trygghet i en fast anställning hos ett stort och stabilt företag i en förändringsbenägen bransch. En modell som gynnar alla, inte minst konsulterna som får möjlighet att vara med och bygga något från grunden och samtidigt förkovra sin egen expertis.
– Det är mycket vanligt att våra konsulter efter en tid erbjuds anställning hos kunden. Det är något som vi räknar med redan från början och som vi är positiva till eftersom det bidrar till att bygga upp Life Science-sektorn inifrån, understryker Johan Östman slutligen.
Eftersom man är medveten om att en del konsulter kommer att gå vidare tillsammans med kunderna så är Dfind Science & Engineering ständigt på jakt efter nya specialister som vill vara med och skapa framtidens Life Science-kluster i Södertälje.