Tor 19 maj / År 40 / Nr 1 2022

Drivmotor i Gällivares utveckling

Lapland Airport ligger bara tio minuter från Gällivare tätort och är en mycket viktig motor för kommunens och regionens utveckling. Gällivares näringsliv är beroende av bra logistik och med två dagliga avgångar till Stockholm/Arlanda tryggar Lapland Airport ett stort resebehov.

Linjen mellan Gällivare och Stockholm går via Arvidsjaur och opererar enligt den statliga trafikplikten. Statlig trafikplikt tilldelas enbart på linjer och flygplatser där man ser att behovet är grundläggande för att trygga regional utveckling. Nuvarande avtal gäller fram till oktober 2023.
– Vi drabbades av Nextjets konkurs våren 2018 men linjen trafikeras nu av Nordica/Regional Jet och man når då Stockholm via Arvidsjaur på ca två timmar, förklarar flygplatschef Michael Gustafsson.
Utöver affärsflyg så är Gällivare även en växande besöksort för turister som vill uppleva Lapplands fjäll och natur. Lapland Airport är även en av tio beredskapsflygplatser för samhällsviktiga flygtransporter.

Konstant beredskap
Verksamheten vid Lapland Airport är mycket mer omfattande än man kan tro. Till och från Lapland Airport går ambulansflyg och helikoptertransporter nästan dagligen. Flygplatsen är en viktig del av den nationella sjukvårdsapparaten och en oerhört viktig samarbetspartner för länsdelssjukhuset i Gällivare. Därför hålls en konstant beredskap som ger möjlighet att starta och landa dygnet runt, alla dagar i veckan.
– Vi är också en del i den svenska postdistributionen, med dagliga turer av posttransporter som går via PostNords egna trafikupphandlingar. Vi har en morgonankomst som ska vidare till Kiruna, och en eftermiddagsavgång med vändande post alla dagar, berättar Michael Gustafsson.
Sedan 2018 finns även en av regionens (tidigare landstinget) ambulanshelikopterbaser på Lapland Airport.

Behov av att resa
Gruvnäringen och dess entreprenörer genererar många passagerare årligen men antalet turister som vill besöka regionen ökar också. Behovet tillgodoses för närvarande med en upphandling baserat på den statliga trafikplikten, men i framtiden kommer andra alternativ att behöva ses över. Att det finns behov av att resa till och från Gällivare är dock tydligt nu och i framtiden.