Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Drömfabriken tryggar framtida arbetskraft

En nytänkande utbildningssamordnare, med ambitionen att bli en drömfabrik som får såväl elever som lärare att växa och känna framtidslust, har bildats i Trollhättan och Vänersborg. I stark samverkan med industrin skräddarsys framtidens utbildningar för ökad tillväxt.

Kunskapsförbundet Väst bildades för drygt ett år sedan och ansvarar för de tidigare kommunala gymnasieskolorna och vuxenutbildningarna i Trollhättans stad och Vänersborgs kommun. I förbundets skolor går cirka 6000 elever fördelade på fem skolhus, varav ungefär hälften är gymnasieelever och andra hälften vuxenstuderande.
Det första året har präglats av att försöka hitta nya förbundsformer där Kunskapsförbundets intressen förenas med det regionala näringslivets behov. Kunskapsförbundet utgör en kraftfull utbildningsaktör för både unga och vuxna i regionen och ser också detta som en av sina viktigaste roller. Det märks tydligt formuleringen av visionen En drömfabrik där du kan växa och känna framtidslust.

Svarar på arbetsmarknadens behov
Att med god kvalitet i utbildningarna ge både ungdomar och vuxna möjligheten att vidareutvecklas och skaffa nya kompetenser som väl passar in på de behov som finns på arbetsmarknaden är ett viktigt arbete att fokusera på tillsammans med det lokala näringslivet.
Tillsammans med näringslivsenheterna i ägarkommunerna har Kunskapsförbundet skapat en modell för utveckling av framtidens eftertraktade utbildningar som verkligen leder till arbete. Det baseras på uppsökande verksamhet med speciellt fokus på tillväxtföretag.
– I Trollhättan har vi ringat in 140 av kommunens cirka 4000 företag som speciellt intressanta för samverkan. Vi har kontakt med företagen via kunskapsmäklare som reser runt i kommunen och skapar en bra grund för vidare samarbete. Samtliga företag har visat intresse för att arbeta vidare med kompetensutvecklingsfrågor tillsammans med oss, berättar Lennart Hansson, som ansvarar för vuxenutbildningen inom Kunskapsförbundet.
Tillsammans med tillväxtföretagen skapar Kunskapsförbundet skarpa, eftertraktade utbildningar som får både individer och företag att växa. Som exempel har man redan första året skapat en utbildning för underhållstekniker med specialinriktning på stora konstruktioner, och mer är på gång.
– Våra utbildningar omfattar ofta inslag från olika program, på så vis kan vi skapa mycket specialiserade utbildningar som svarar på ett verkligt behov hos arbetsgivarna, understryker Lennart Hansson.

Skapar möjligheter för industrin
De obligatoriska branschråden för gymnasieskolan är också en viktig arena där hela utbildningsbehovet diskuteras och här lyfts även frågor som rör planering av såväl yrkesvuxenutbildning och yrkeshögskola.
Gymnasiechef Karl-Olof Pettersson berättar om Fordon- och transportprogrammets satsning genom MTU Väst som genomförs i samarbete med företrädare för motorbranschen, där man i nyrenoverade lokaler utgår från dagens moderna teknik i fordon som olika företag bistår med och som ständigt uppdateras till senaste modell och teknik. Eleverna genomför också utökad APL (arbetsplatsförlagt lärande) för att öka det företagsnära lärandet.
– Vi är lyhörda och ser till att vara på plats tidigt i olika sammanhang för att skapa viktiga kontakter som kan leda till utökade möjligheter för oss, våra elever och våra företag i regionen. Vi levererar ren kompetens som stärker företagen och i förlängningen hela vår region som kraftfull tillväxtregion, säger Karl-Olof Pettersson.