Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Drömmen om det fossilfria samhället

För att påskynda omställningen av Europas städer till fossilfria och resurssnåla samhällen har EU startat ett antal projekt inom ett koncept som kallas Smart Cities. Celsius är en del av det och omfattar ett samarbete och kunskapsutbyte mellan Göteborg och ett antal andra europeiska städer.

Från början var det Göteborg, London, Rotterdam, Köln och Genua som inledde Celsiusprojektet. I varje stad har man satsat på att bygga ut fjärrvärmenätet på ett innovativt sätt som ska inspirera andra städer att göra liknande investeringar. Målet om att rekrytera 50 nya Celsius-städer till 2017 är dessutom redan uppnått.

Grunden för Celsius
Göteborg var tidigt ute med fjärrvärme. Efter 70 år har mycket kunskap alstrats som man nu med fördel kan dela med sig av till andra städer för att uppnå en ökad hållbarhet. Det är grunden för Celsius, som startade i april 2013 och sträcker sig till december 2017.
– Inom EU har man lyft fjärrvärme som en viktig infrastruktur för framtidens hållbara städer. Med tanke på att det enbart i Europa finns så mycket överskottsenergi att man inte skulle behöva tillföra någon energi överhuvudtaget för uppvärmning om man tog vara på den säger ganska mycket om vad som behöver göras, menar Jonas Cognell, projektledare för Celsius.

Göteborgs lösning
I Göteborg har en innovativ lösning utvecklats inom ramarna för Celsius. Vid Danmarksterminalen har en ny anslutning byggts för att färjan ska kunna nyttja fjärrvärme istället för fartygsbränsle under natten. Det sparar inte bara in bränsle och ger en renare vattenmiljö – det blir också tystare och lugnare om natten då motorerna är avstängda.
Danmarksfärjan är världens första linjetrafikerande färja som kopplar in sig på fjärrvärmenätet. För att klara det teknikmässigt har en viss anpassning krävts som bygger på samma teknik som man använder då man tankar flygplan. Det är ett regionalt företag som har byggt ut anslutningen, Powerpipe i Kungälv. Samma företag har för övrigt byggt ut stora delar av det befintliga 150 mil långa fjärrvärmenätet i Göteborgsregionen.