Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Drömmen om en fossilbränslefri stad

Borås Energi och Miljö AB tror på samarbete, engagemang och kunskap för en hållbar framtid. Det kommunalägda företaget arbetar målmedvetet för att realisera drömmen om en fossilbränslefri stad till 2020. Det är bara sju år kvar, men det ser tämligen ljust ut för Borås. Men många utmaningar kvarstår. Den största utmaningen finns på transportsidan, därför har satsningar exempelvis gjorts på att bygga ut tillgängligheten för biogas i Borås.

I Borås har man antagit ett antal utmaningar för att realisera drömmen om den fossilfria staden. Det handlar om att ersätta fossila bränslen i både uppvärmning och transportsektorn, att producera mer förnybar el och effektivera energianvändningen så långt som möjligt inom alla segment.
För att lyckas med det gigantiska omställningsarbetet behöver det kommunala bolaget Borås Energi och Miljö i första hand få med kommunens 105 000 invånare i miljöarbetet. Det krävs ökat samarbete och en samsyn där miljöfrågorna prioriteras på alla nivåer, det gäller allt från att få medborgarna att sortera sitt avfall till att göra medvetna val som sänker energianvändningen.

Transportsektorn största utmaningen
Transportsektorn utgör den största utmaningen i omställningsarbetet. Ekonomin är en avgörande faktor, men samtidigt måste även tillgängligheten öka för att fler ska kunna välja fossilfritt bränsle. Borås har tre publika tankställen för biogas. Bussar, kommunala tjänstebilar och sopbilar har redan ställt om och drivs idag med förnybart bränsle.
– När det gäller uppvärmning med förnybara källor har vi i Borås kommit väldigt långt. Andelen fossila bränslen i uppvärmningen uppgår till endast cirka 25 procent. För transportsektorn gäller andra siffror. Omställningen går betydligt långsammare här, vi måste helt enkelt engagera fler i omställningsarbetet för att nå regeringens miljömål. Samtidigt måste tillgängligheten förbättras med ökad tillgång på fossilfria fordonsbränslen. Det är en stor utmaning som vi tacklar nu, säger Borås Energi och Miljös kommunikationschef Jonas Holmberg.

FN-konferens under Kretsloppsveckan
Kretsloppsarbetet uppmärksammades extra i Borås för två år sedan då man fick ta emot kungligt besök i samband med ett stort biståndsprojekt i Indonesien.
– Vi bygger den hållbara kretsloppsstaden Borås där vi omvandlar avfall till fjärrvärme och biogas. Vi har en modell som är gångbar även utanför stadens och landets gränser. Som exempel har vi byggt en biogasanläggning i Indonesien. Vi informerar ofta och gärna om vår kretsloppsmodell där avfall omvandlas till nytta, fortsätter Jonas Holmberg.
Det intensiva miljöarbetet har också uppmärksammats av FN-organet IPLA, en nystartad organisation för kunskapsutbyte inom kretslopp, som tilldelat Borås värdskapet för sin andra kongress.
IPLA:s vision om kretsloppsanpassning och avfallshantering i urbana miljöer sammanfaller med Borås kretsloppsmodell hos Waste Recovery, vilket är skälet till att man valt Borås för den stora FN-konferensen. Waste Recovery är ett partnerskap mellan Högskolan i Borås, SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, Borås Stad och Borås Energi och Miljö.