Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Drömmen om en mer personlig hemtjänst

Alla som på något sätt kommer i kontakt med hemtjänsten, såväl kunder som beslutsfattare, arbetsgivare och anställda, är nog överens om att en optimal hemtjänst ska vara anpassad efter individuella behov. Den ska vara personlig och genomföras med bra rutiner, en genomgående hög ansvarskänsla samt inte minst en hög servicenivå. För att åstadkomma det krävs ingående kunskap om vad människor verkligen behöver.

Drömmen om en mer personlig och bättre individanpassad hemtjänst är inte omöjlig att uppnå, men den kräver en del nytänkande och framförallt en större öppenhet och valfrihet. Det vet man på Adekvat hemtjänst, ett privat hemtjänstföretag som startats i Gävle av entreprenörerna och innovatörerna Maria Jonsson Fernlund och Annelie Eriksson. Maria förklarar:
– Som vi ser det behövs det en mix av offentliga och privata aktörer som kompletterar varandra. Kunderna ska kunna vänta sig en stor valfrihet och därmed också hög kvalitet på hemtjänsten. Då måste marknaden också kunna öppnas för fler privata aktörer som kan stötta när behovet av våra tjänster ständigt ökar.

Hög tillgänglighet och kontinuitet
Rutin, ansvar, service och kunskap (RASK) utgör värdegrunden för Adekvat hemtjänst. För att behålla personlighet och småskalighet har man inom verksamheten lagt ett tak på 1500 timmar. Det anser Maria Jonsson Fernlund vara en rimlig nivå för att behålla en god kontakt och hög tillgänglighet.
– Kunderna ska känna igen personalen som kommer och hjälper till i hemmet, fortsätter hon. Våra kunder får träffa kanske fyra olika personer men inom hemtjänsten generellt är det vanligt med väldigt många olika kontakter. Det skalar givetvis bort personligheten och så vill vi inte arbeta. Vi kommer att behålla konceptet som bygger på RASK.
På Adekvat hemtjänst är varje medarbetare involverad och delaktig i beslutsprocessen. Genom att de får vara med och påverka ökar också trivseln och företaget får behålla sin personal. Det skapar i sin tur den kontinuitet och personlighet som Maria Jonsson Fernlund strävade efter att uppnå med verksamheten sedan dag ett.

Behåller småskaligheten
På Adekvat hemtjänst är trygghet ett viktigt begrepp. Det gäller för både kunder och anställda.
– Kunderna känner trygghet i att få en mer personlig kontakt och en mer anpassad service där man verkligen bryr sig om individens behov. För våra anställda är det en stor trygghet att man snabbt får bli delaktig med möjlighet att påverka. Därför tillämpas sällan långa timanställningar på hos oss, vi satsar istället på att anställa och skapa en trygg grund i det, säger Maria Jonsson Fernlund.
Det finns en stor marknad för Adekvat hemtjänst eftersom behovet av hemtjänst är stort. Samtidigt råder det stor kompetensbrist inom området, speciellt när det gäller undersköterskor. Genom att erbjuda personlig utveckling och schyssta arbetsvillkor kan Adekvat hemtjänst konkurrera om attraktiv arbetskraft. En trygg anställning är en avgörande bit, menar Maria Jonsson Fernlund. Som avslutning säger hon:
– Vi ska behålla vår småskalighet och därför är vi också väldigt reserverade inför att växa ytterligare. Det som står klart är att vi ska erbjuda en trygg arbetsmiljö med bra villkor och en möjlighet för rätt person att få mycket ansvar och frihet. Det vinner även kunderna på.