Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Drömmen om storskalig elproduktion ur havet

Drömmen om att utvinna förnybar el är inte ny – men den har länge förknippats med utopiska tankar som inte varit förankrade i kommersiellt gångbara metoder. Med sin prisbelönta och patenterade lösning slår Minesto hål på myten om att det inte går att utvinna förnybar marin energi på ett kostnadseffektivt sätt.

Med den egenutvecklade produkten Deep Green visar Minesto att kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar inte längre är en framtidsdröm. Detta är verkligheten – idag. Och snart kan resultatet utvärderas då det första kraftverket på 0,5 MW ska installeras i Holyhead Deep utanför norra Wales kust.
– Detta blir vår första installation av Deep Green i kommersiell skala. Den ska demonstrera och bevisa den unika tidvattenteknologin innan vi går vidare för att bygga ut Holyhead Deep till vår första tidvattenpark, förklarar Martin Edlund, vd på Minesto.
När den första tidvattenparken är utbyggd är möjligheterna näst intill oändliga. Behovet av förnybar el är enormt, speciellt med tanke på klimatfrågan, men även då det kommer att finnas ett stort behov av att ersätta andra energikällor framöver. Det handlar således både om ett miljöperspektiv och om att faktiskt trygga den el som behövs i samhället.

En enorm potential
Jordens yta är täckt av hav till mer än 75 procent, och månens dragningskraft i kombination med jordens rotation skapar strömmar. I dessa strömmar finns en stor och än så länge outnyttjad potential att utvinna förnybar energi. Förnybar betyder mer eller mindre oändlig när det gäller havets rörelseenergi, som genereras om och om igen, och som aldrig kan ta slut.
– Det finns uppskattningsvis så mycket energi i våra havsströmmar att om det skulle vara möjligt att utvinna enbart en tiondels procent av det, så skulle det motsvara hela världens elproduktion minst fem gånger om, informerar Martin Edlund.
Det är inte rimligt att anta att det går att komma åt all den potentiella energin, med tanke på stora djup, långa avstånd från land och därmed långa transportsträckor för den producerade elen, men om man kan hitta lösningar för att ta vara på en del av den så finns där en enorm potential – både kommersiellt och sett till minskad klimatpåverkan.
– Det är en mycket spännande energikälla – om vi kan hitta bra sätt att konvertera all den här energin till el, och då till en kostnad som är acceptabel på marknaden, så kan vi bidra till att bromsa klimatförändringarna, menar Martin.

Nära kommersiell uppskalning
Drömmen om att ta vara på energi ur havet är mycket äldre än vad många är medvetna om – enligt fynd i Sydeuropa som daterar flera tusen år tillbaka.
– I modern tid har vi sökt efter hållbara energilösningar med havet som utgångspunkt under minst två decennier. Det rör sig om flera olika tekniker, och vi på Minesto menar på att vår teknik för att ta vara på energi ur långsamtgående strömmar står närmast en kommersiellt gångbar uppskalning nu, säger Martin Edlund.
I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green. Nu, två år senare, står man inför leverans av det första kraftverket till Holyhead Deep. Därmed markerar Minesto att det första steget är taget för att möjliggöra kommersiell elproduktion från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Deep Green – så fungerar det
Deep Green konverterar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar till elektricitet på ett unikt sätt. Principen är densamma som att flyga drake i vinden. Deep Green består av en vinge, med en turbin undertill, förankrad i havsbotten med en lång vajer. När undervattensströmmen träffar vingen skapas en lyftkraft som får kraftverket att stiga. Med hjälp av roder styrs kraftverket in i en åttaformad bana. Där ”flyger” det under vattnet, i en hastighet flera gånger högre än själva undervattensströmmens hastighet. Att lägga till detta steg av energikonvertering möjliggör kommersiell elproduktion i områden där ingen annan känd teknologi är tillämplig.